Uzaktan Öğretim Süreci İle İlgili Akademisyenlere Yönelik Bilgilendirme (Güncel)

Derslere Resmi Tatil Nedeniyle Ara Verilmesi ile İlgili Duyuru(20.04.2020)

Değerli Akademisyenlerimiz,

23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 25 Mayıs ve 26 Mayıs 2020 tarihlerinin resmî tatil olması nedeniyle bu günlerde ders yapılmayacaktır. Ayrıca Arasınav döneminde derslere devam edilecek olup söz konusu tarihlerde yapılamayan derslerin telafileri Akademik Takvimde 1 Haziran haftasına ilave edilmiştir.

----

Pandemi Dönemi Çevrimi-İçi Test Sınav Uygulaması Hakkında Bilgilendirme (17.04.2020)

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Pandemi Döneminde sınavların Çevrimiçi-Test sınavı şeklinde yapılması tercih edilmiş ise:

Öğretim Elemanı açısından,

  • Öğretim elemanı sorumlu olduğu bir dersi için Çevrimiçi-Test sınavını herbir
  1. Ara sınav ( Vize),
  2. Yarıyıl sonu (Final),
  3. Bütünleme

 sınav dönemi için tanımlayabilmektedir.

  • Çevrimiçi-Test sınavı 25 soru üzerinden ve eşit puanlı olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu sınav için sisteme 75 soru yüklenmelidir. Ayrıca bu 25 soruluk test için en az 45 dk süre verilmelidir.
  • Öğrencilerin cevaplayacağı çevrimiçi test soruları ve seçenek sıraları sistem tarafından her öğrenci için değişecek şekilde rasgele bir algoritma ile hazırlanacaktır.
  • Öğretim elemanının OBS Sınav Takip Modülü’nde Çevrimiçi-Test sınavı seçeneğini kullanması halinde, tercih ettiği sınav dönemi (Arasınav, Yarıyılsonu, Bütünleme) için akademik takvimde belirlenen tarihler arasında, öğrencinin istediği vakitte test sınavını bitirinceye kadar girebilmesi için Çevrimiçi-Test sınavı aktif olacaktır. Bu nedenle çevrimiçi- test sınavı için ayrıca bir sınav başlama-bitiş tarihinin belirlenmesine gerek yoktur.
  • Burada önemli olan, sınavın hazırlanması için gerekli işlemlerin, atandığı sınav döneminin başlama tarihinden en az 2 gün öncesinde soruların sisteme girilerek tamamlanmış olmasıdır.

Örneğin, bir öğretim elemanımız bir dersinin yarıyılsonu (final) sınavını Çevrimiçi-Test olarak yapmak istesin. Bu durumda öğretim elemanımız o dersine ait 75 soruyu “OBS Sınav Takip Modülü” içinde “Test Modüne Git” butonu yardımıyla ilgili sınavını hazırlar. Bilindiği üzere, Yılsonu (Final) sınav dönemi 6-22 Haziran 2020 tarihleri arasında ilan edilmiştir. Dolayısıyla, öğretim elemanı bu sınavını en geç 4 Haziran 2020 tarihine kadar “OBS Sınav Takip Modülü” içinde hazırlamış olmalıdır.

Ayrıca, öğretim elemanlarının üzerine atanmış derslerin sınav değerlendirme metotlarının Öğrenci Bilgi Sistemine (obs.sdu.edu.tr) giriş tarihi, 19 Nisan Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

--------------------------------

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılında Kullanılacak Değerlendirme Sistemi Hakkında (13.04.2020)

Değerli Akademisyenler; 

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi sebebi ile 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılına uzaktan eğitim ile devam ediyoruz.

Önümüzdeki günlerin belirsizliği sebebiyle bu dönemde öğrencilerimizin ders değerlendirmelerinin uzaktan yapılması yönünde karar alınmıştır. Bu doğrultuda alınan görüşler ve yapılan çalışmalar neticesinde OBS içerisinde bir değerlendirme sistemi oluşturulmuştur.

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılında kullanılacak olan değerlendirme sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden 13.04.2020 tarihinde öğretim elemanlarımızın erişimine açılacaktır.

Değerlendirme metodu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

--------------------

 

Uzaktan Öğretim Sürecinde Yaşanan Bağlantı Yavaşlıkları Hakkında (10.04.2020)

Üniversitemizde 6 Nisan 2020 tarihinden bu yana devam eden uzaktan öğretim sisteminde zaman zaman yaşanan bağlantı yavaşlıkları aşağıdaki nedenlerden kaynaklanmaktadır.

1.Sorunun kaynağı bazen evinizde kullanmış olduğunuz internet bağlantısı olabilmektedir. Tüm ülke genelinde öğrencilerin uzaktan eğitim alması sebebi ile yoğun bir şekilde internet kullanımı olduğunu ve bundan dolayı genel bir yavaşlık olabileceğini unutmayınız. Bu nedenle evinizdeki internet bağlantınız ile ilgili olarak derse katılım sağladığınız sırada diğer kullanıcıların internet erişimini lütfen mümkün olduğunca kısıtlayınız.

2.Bulut tabanlı uzaktan eğitim sunucuları yurt dışından hizmet vermektedir. Bu nedenle bazen yurt dışı kaynaklı olarak ülkemizin yurt dışı internet çıkışlarında gün içerisinde yavaşlıklar meydana gelebilmektedir. Halen kullandığımız Adobe Connect global bir bulut yönetim sistemine sahiptir ve Ülkemizin ve tüm Avrupa ülkelerinin dahil olduğu İngiltere’deki veri merkezinden hizmet vermektedir. Bu hizmet kapsamında kullanıcı sayısının oldukça fazla olmasından dolayı zaman zaman sistemsel yavaşlamalar meydana gelebilmektedir.

3.Bağlantı performansını artırmak ve programın tüm özelliklerini kullanabilmek için Adobe Connect uygulamasını lütfen hem bilgisayarınıza hem de mobil cihazınıza yükleyiniz. Yine de sorun yaşadığınızda kayıtlı dersleri daha sonra tekrar izleme imkanına sahip olduğunuzu unutmayınız.

4.Yavaşlama sorununun kaynağı bazen evinizde kullanmış olduğunuz internet bağlantısı olabilmektedir. İnternet indirme hızınızın en az 3 Mbps hızında olması sağlıklı bağlantı için gereklidir. İnternet hızınızı https://hiztesti.turktelekom.com.tr/ veya https://www.speedtest.net  adreslerinden kontrol edebilirsiniz.

5.Öğretim elemanları için yükleme (upload) hızı daha önemlidir ve en az 1,5-2 Mbps aralığında bir hızda olmalıdır.

6.Öğrenciler için indirme (download) hızı en az 3 Mbps hızında olmalıdır. Belirtilen değerlerin altında internet hızınız var ise bağlantı problemleri yaşayabilirsiniz.

7.İnternete Wi-fi ile bağlanıyorsanız modeme uzaklığınız ve/veya modemle aranızda bulunan duvarlar da internet hızınızı olumsuz etkileyecektir. Kablolu bağlantı daha stabil hizmet almanızı sağlayacaktır.

8.Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın özellikle 08:45-09:00, 13:15-13:30 ve 16:45-17:00 arası Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ne erişimlerinde daha fazla yoğunluk görülmektedir. Bu gibi durumlarda acele edilmemesi önemlidir ve ilgili derslere başlamak için 10-15 dk’lık gecikmelerin olması uygun görülmektedir. Bu noktada; örneğin 3 ders saati olan bir dersin başlama bitiş saatleri arasında (ilgili dersten sonra başlayacak dersi geciktirmeyecek şekilde) canlı ders kaydının yapılabilmesi yeterlidir. Burada, 1 ders saati için en az 20 dk’lık bir oturum yapılmasının gerektiği bilinmektedir.

9.Öğrencilerimizin ve Öğretim Elemanlarımızın ilgili canlı derslerine ait oturumları sonlandıktan sonra, gerek Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) gerekse “Adobe Connect” sistemini terk etmeleri, sisteme girmek isteyen kullanıcılar ve sistemde devam eden oturumlar için kolaylık sağlayacaktır.

10.Canlı ders kayıtları ilgili dersin oturumu kaydedilip kapatıldıktan sonra “Adobe Connect” sisteminde işlenerek izlenebilir hale en az 1 saat sonra gelmektedir. Bu kayıtları asenkron izleme işlemlerinin, özellikle hafta içi akşamları saat 20:00 den sonra ve/veya mümkünse haftasonunda yapılması, haftalık ders programında devam eden süreçlerdeki kullanım erişimini kolaylaştıracaktır. Bu durum son derece önemlidir.

11.Lisansüstü derslerin uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilmesinde, hafta boyunca devam eden OBS ve Adobe Connect sistemine gelen yükün azaltılması için, kurumsal anlaşmamız olan Microsoft Office 365 lisansı kapsamında yer alan Microsoft Teams yazılımının kullanımı öncelikli olarak önerilmektedir. İlgili sistemi gerek öğretim üyelerimiz gerekse lisansüstü öğrencilerimiz üniversite e-postaları ile aktif olarak kullanabilme imkanına sahiptirler. Detaylı bilgi için https://bidb.sdu.edu.tr/tr/haber/office-365-hizmeti-29368h.html sayfasını ziyaret ediniz.

-------------------

 

Adobe Connect Uygulaması Hakkında Detaylı Bilgi (01.04.2020)

 
Değerli Akademisyenler;
 
Uzaktan öğretim sisteminde kullanılacak Adobe Connect uygulaması hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
 
 
 
 
Sanal Ders Kullanım Dokümanları Hakkında (01.04.2020)
 
Değerli Öğretim Elemanları;
 
Pandemi dönemi uygulamaları gereğince Üniversitemizde 6 Nisan 2020 tarihinde başlayacak uzaktan öğretim uygulamaları kapsamında “Adobe Connect Sanal Ders Kullanım Dokümanı” ile “Adobe Connect Mobil Sanal Ders Kullanım Dokümanı” hazırlandı. 
 
 
* Ders yükleme esnasında oluşan sorunlarınızı oidb@sdu.edu.tr mail adresine iletebilirsiniz.

-----

 

Yüz Yüze Verilecek Uygulamalı Derslerin Belirlenmesi (01.04.2020)

Üniversitemizin Değerli Akademisyenleri,

6 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlayacak “Uzaktan Öğretim” sürecinde, yapılması mümkün olamayan ve tarihi daha sonra belirlenecek olan yüz yüze eğitimde verilecek "uygulama dersler", birimleriniz tarafından belirlenecektir. Belirlenen derslerin, sizler tarafından 2 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden “Uzaktan Eğitim Ders Tercihleri” bağlantısından sisteme giriş yapılması; yazı ile de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

---

 

Ders İzlence Formu Yükleme Süresi Hakkında (01.04.2020)

Değerli Öğretim Elemanlarımız;

Öğrenci Bilgi Sistemine Ders İzlence Formu yükleme süresi, 2 Nisan Perşembe günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

* Uzaktan Öğretim Süreci ile ilgili bu tarihten sonra tüm duyurular Öğrenci Bilgi Sistemi obs.sdu.edu.tr üzerinden yapılacaktır. Bu sebeple Öğrenci Bilgi Sistemine günlük giriş yapmanız önem arz etmektedir.

SDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

----

 

Kullanılan Ders Sunularının Sisteme Yüklenme Tarihleri (27.03.2020)

Üniversitemizin Kıymetli Öğretim Elemanları;

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden Adobe Connect uygulaması yardımı ile yürütülecek olan derslerinizin 7.-14. haftalarındaki ders notlarını PDF formatında veya EK-1’de verilen şablon kullanılarak aşağıda yer alan tablodaki tarihlere göre OBS Ders Dokümanları/Yeni Dosya Ekle sekmesine yüklenmesi gerekmektedir.

Ders Materyallerinin Yükleneceği Tarih ve Saatler

7. ve 8. Hafta

27 Mart - 2 Nisan 2020

Saat 23.59’a kadar

9. ve 10. Hafta

13 Nisan -16 Nisan 2020

Saat 23.59’a kadar

11. ve 12. Hafta

27 Nisan - 1 Mayıs 2020

Saat 23.59’a kadar

13. ve 14. Hafta

11 Mayıs -15 Mayıs 2020

Saat 23.59’a kadar

Haftalık ders sunu şablonuna ulaşmak için tıklayınız

----------

 

Değerli Öğretim Elemanları,

2019-2020 Bahar döneminin geri kalan kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile sürdürülebilmesi için alınan 24.03.2020 tarihli Senato kararı, e-maillerinize gönderilmiş olup; konu hakkındaki güncellemeler ve bilgilendirmeler, e- posta olarak sizlere iletilecektir.

--------------

 

Uzaktan Öğretim Hazırlık Dokümanları Hakkında (25.03.2020) 

Kıymetli Öğretim Elemanları, 

6 Nisan 2020 tarihinden itibaren üniversitemiz, 2019-2020 Bahar dönemine ait öğretim sürecini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden Adobe Connect uygulaması yardımı ile uzaktan öğretim yapacaktır. Bu nedenle bazı iş ve eylemlerin öğretim elemanlarımız tarafından yapılması gerekmektedir. Bu konu hakkındaki bilgilendirme sizlere, e-posta olarak sizlere iletilmiştir. Ayrıca e-postalarınıza gönderilen dosyalara, kullanıcı adınızla giriş yaparak obs.sdu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
Okunma Sayısı: 32911
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!