Yönetim Kurulu Kararları Top. No:766

Toplantı Tarihi :21/11/2019

Toplantı No      :766

1-Doç. Dr. Osman ERGÜN’ün Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Rektörlüğümüz bünyesinde münhal bulunan ve ilân edilen öğretim görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran adayların Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı, Nihai Değerlendirme ve  Jüri Üyeleri Oluşturuldu ve Sınav Yeri ve Saati belirlendi.

3-Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 3 üncü derece 1 adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve yapılan sınavda başarılı olan Emre KARAKIŞ'ın, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atanmasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında  görev yapan Arş. Gör. Miraç ALASU’nun Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına aktarılmasının uygunluğuna ve Konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Sennur ALAY AKSOY’un; Ozanteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından "Fonksiyonel Ev Tekstil Ürünlerinin Üretiminde Mikrokapsülayson Teknolojisinin Araştırılması ve Kullanımı" başlıklı projede danışmanlık hizmeti vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi kadrosunda görev yapan Prof. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER' in, Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.' nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/c-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, yükleniciliğini Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin yaptığı Muğla İli Milas İlçesi Çam Mahallesinde lisanssız güneş enerji santrallerinin taşıyıcı sisteminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi.

5/ç- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, yükleniciliğini Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin yaptığı Kütahya İli Emet İlçesi Kapaklıca Mahallesinde lisanssız güneş enerji santrallerinin taşıyıcı sisteminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi.

5/d-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, yükleniciliğini Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin yaptığı Isparta İli Merkez İlçesi Kuleönü Beldesinde lisanssız güneş enerji santrallerinin taşıyıcı sisteminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi.

5/e-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, yükleniciliğini Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin yaptığı Eskişehir İli Odunpazarı İlçesi Mamuca Köyünde lisanssız güneş enerji santrallerinin taşıyıcı sisteminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kabulü için danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi.

6-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Aynur Gül KARAHAN ÇAKMAKÇI'nın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, Üniversitemiz Göller Bölgesi Teknokenti’nde faaliyet gösteren NPRO Biyoteknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketinde ortak olabilmesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi gereğince, mesai saatleri dışında ve hafta sonları görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/a-T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının 2019 yılı Teknik Destek Çağrısı kapsamında "Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Görevlileri için Araştırma Tabanlı Kamu Fon Kaynaklı Ulusal Proje Yazma Planlama ve Yürütme Becerilerinin Geliştirilmesi" adlı Projede kurumumuz adına Öğretim Görevlisi Dr. Gül Fatma TÜRKER'in yetkili kılınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/b-T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında "Çobanisa Köyü Ekoturizm Altyapısı Fizibilite Raporu" başlıklı projede kurumuz adına Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK’ün yetkili kılınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/c-T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında "Isparta İlinde Eko Turizm Kapsamında Agro (Tarım) Turizmin Yaygınlaştırılması Fizibilite Raporu" başlıklı projede kurumumuz adına Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK’ün yetkili kılınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/ç-T.C Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında “İnovatif Fikir Akademisi: Lisans Öğrencilerinin İnovatif Düşünme Metodolojilerini Öğrenmeleri ve Problemi Teknolojik Yöntemlerle Çözme Yetkinliklerinin Arttırılması” başlıklı projede kurumumuz adına “Prof. Dr. Serdal TERZİ”nin  yetkili kılınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde görev yapmakta olan Arş. Gör. Dr. Bayram DEMİRAL'ın, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ders vermek üzere görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9-Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Elektrik-Elektroniği Bölümü Havacılık Elektrik-Elektroniği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Seyit Ahmet İNAN' ın hazırlamış olduğu “Mikrodenetleyiciler ve Programlama” isimli Mekatronik Mühendisliği alanına ait kitabın kendi imkânlarıyla basımına izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-Sosyal Bilimler Estitüsünün, 2019/2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren "İşletme Anabilim Dalı II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı"na alınacak öğrencilerin ödeyeceği öğrenim ücretinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
Okunma Sayısı: 549
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!