Yönetim Kurulu Kararları Top. No:762

Toplantı Tarihi :26/09/2019

Toplantı No      :762

1-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde görevli araştırma görevlilerinin ders vermelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz Rektörlüğü ile birimlerimizin öğretim görevlisi (ders verecek ve uygulamalı birim) ihtiyacının karşılanması amacıyla, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadroların aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında bulunan ekli listedeki kadroların 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede dağılımı yapılan aynı birimin ve bölümün Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı ve Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dallarına aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/a-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 2547 salılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca yüksek lisans eğitimini yapmak üzere Marmara Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis edilen Arş. Gör. Aslı YİĞİT'in yüksek lisans eğitimini tamamlaması nedeniyle kadrosunun Üniversitemize iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

4/b-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri kapsamında görev yapan Gamze KIRLIOĞLU'nun Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında doktora programını tamamlamak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35’inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Üniversite Hastanesi Baş Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Serdar DURAN’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Mühendislik Fakültesi Dekanlığına görevlendirilen Öğr. Gör. Ebru BAŞPINAR TUNCAY’ın görev süresinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Funda YILDIRIM BAŞ’ın 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince Isparta Şehir Hastanesine görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/a-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Halil AŞCI’nın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, "HALİL AŞCI ARG MEDİKAL" şirketi'nde onay tarihinden 12 ay süre ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince, mesai saatleri dışında çalışmak üzere adı geçen şirketin yöneticisi olarak görevlendirmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde  görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Utku KÖSE'nin, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Teknokent 229 nolu Ar-Ge ofisinde faaliyet gösteren Hiras Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şirketi'nde onay tarihinden itibaren 11 (onbir) ay süre ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi gereğince mesai saatleri dışında ve hafta sonları olmak üzere görevlendirmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
Okunma Sayısı: 196
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!