Yönetim Kurulu Kararları Top. No:761

Toplantı Tarihi :12/09/2019

Toplantı No      :761

1/a-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlisi kadrosunda görev yapan Arş. Gör. Sema ÇETİNKAYA’nın kadrosunun geçici olarak Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

1/b-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık Ve Tanıtım Anabilim Dalında görev yapmakta iken; 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne geçici olarak tahsis edilen ÖYP Arş. Gör. İbrahim KİÇİR'in kadrosunun Üniversitemize iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

2/a-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Dilek AYDIN'ın 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalına bağlı Geriatrik Palyatif Bakım Ünitesi'nde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

2/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka Gamze ERZENGİN'in 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

3/a- 2547 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesince teklif edilen doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin görevlendirme taleplerinin Tıp Fakültesi tarafından teklif edilmesine ve konunun ilgili fakülteye bildirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/b-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Öğr. Elemanı Arş Gör. Dr. Mevlüt Sedat DÖNMEZ’in kendi talebi doğrultusunda 2547 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ders vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün Batu Mermer Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından talep edilen Isparta İli Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde bulunan mermer sahalarında şev değerlendirmesi yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

4/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK'ün Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal-Minaralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Ağustos 2019 ile Nisan 2020 tarihleri arasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi gereğince görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/c-Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'nde görev yapan Öğretim Görevlisi Burcu TORUN'un Özel Isparta Arı Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi Müdürlüğü bünyesinde  15 Ekim 2019 - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile mesai saatleri dışında danışmanlık hizmeti vermek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliğiyle karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Sivil Havacılık Yüksekokulu müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör.  Levent YAVAŞ'ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Tıp Fakültesi'nde görev yapan Öğr. Gör. Serdağ DAĞLI'nın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Uluslararası ilişkiler Genel Koordinatörlüğü'nde görev yapan Öğr. Gör.  Ayşe İREN'in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5/ç-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı'nda görev yapan Öğr. Gör. İlhan KÖSE'nin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5/d-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör.  Serdar PAÇACI'nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5/e-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Fatma Nilhan ÖZALTIN'ın görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz çeşitli birimlerinde, 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi  ile  2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca çalışan yabancı uyruklu öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılarak yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Öğretim Görevlisi) olarak çalıştırılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı (bir akademik yıl)'nda İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında Lisans dersleri ve yabancı dil eğitimi ile ilgili seminerler vermek üzere (ücreti "English Language Fellow" programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından karşılanmak üzere) Lina Marta Meilute JURKUNAS'ın misafir öğretim elemanı olarak çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliğiyle karar verildi.

8-Merkez Mutfağı tarafından verilen yemek hizmetinin değişen maliyetlerle birlikte güncellenmiş satış fiyatlarının düzeltilerek kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Yayın Tarihi: 12.03.2020
Okunma Sayısı: 56
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!