Senato Kararları Top. No:515

Toplantı Tarihi: 22/07/2019

Toplantı No     : 515

1- Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü altında Engelli bakımı ve Rehabilitasyon Programı isminin Özel Gereksinimli Bireylerin Bakımı ve Rehabilitasyon Programı olarak değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 2/a-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı açılması teklifinin kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/b-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı bünyesinde; “Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı” açılması teklifinin kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/c- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı bünyesinde; “Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı Disiplinlerarası Doktora Programı” açılması teklifinin kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/a-Su Enstitüsü bünyesinde; Disiplinlerarası Sucul Canlılar Ekolojisi Anabilim Dalı ile bu Anabilim Dalı altında Sucul Canlılar Ekolojisi Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/b-Su Enstitüsü bünyesinde; Disiplinlerarası Su Yönetimi Anabilim Dalı  ile bu Anabilim Dalı altında Su Yönetimi Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Güzel Sanatlar Enstitüsünün “ 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans-Sanatta Yeterlilik (Doktora) Başvuru Koşulları ve Kontenjanları” nın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

5-Üniversitemiz Tıp Fakültesinde Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyelerinin disiplin işlemlerinin yürütülmesi esnasında Disiplin Kurulunun oluşturulamadığı zamanlarda Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/E maddesi hükmüne göre Tıp Fakültesi Disiplin Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmelerinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı, "Antrenörlük Eğitimi Bölümü" ile "Spor Bilimleri Bölümü" nün 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunun birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/a- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün İşletme Anabilim Dalı Bünyesinde Eğitim Kurumları İşletmeciliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/b-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün İşletme Anabilim Dalı Bünyesinde İşletme II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı’nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

       7/c- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün İşletme Anabilim Dalı Bünyesinde Teknoloji Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
Okunma Sayısı: 3903
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!