Senato Kararları Top. No:512

Toplantı Tarihi: 21/06/2019

Toplantı No     : 512

1-Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvim taslağının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsünün “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarı Yılı Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Koşulları ve Kontenjanları” nın ve"2019-2020 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programının Yabancı Öğrenci Kontenjanları, başvuru ve kabul koşulları" nın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3-Sağlık Bilimleri Enstitüsünün, "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans (Tezli) - Doktora Başvuru Koşulları ve Kontenjanları" nın birimden ek kontenjanlar dahil geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi Yönergesinde yapılması istenilen değişikliğin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal/Yandal başvuru ve kontenjanlarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6/a-Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6/b-Üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumiçi yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takviminin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

          7-12.04.2018 tarihli ve 30743 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına İlişkin yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz “ Kurum İçi Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’nin ilgili maddesinin değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
Okunma Sayısı: 3330
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!