Senato Kararları Top. No:511

Toplantı Tarihi: 23/05/2019

Toplantı No     : 511

1-Üniversitemiz Yönetim Kurulunda Profesör Temsilcisi olarak görev yapmakta iken 26/03/2019 tarihi itibari ile görev süresi dolan Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Salih AYTAR’ın  yerine 2547 sayılı Kanun’un 15 inci maddesi ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedia ŞİMŞEK’in 23/05/2019 tarihinden itibaren 4 (dört) yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün İşletme Anabilim Dalı Bünyesinde; “Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı”nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/a- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Ana Bilim Dalı bünyesinde; “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik II. Öğretim Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programı” nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/b-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Ana Bilim Dalı bünyesinde; “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik Uzaktan Öğretim Disiplinlerarası Tezsiz Yüksek Lisans Programı” nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı Bünyesinde "Sanat Tarihi Doktora Programı’nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.  

5-Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün;23.09.2010 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan "Uzaktan eğitim lisansüstü programlarına bir yılda iki defa öğrenci kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulundan izin alınması" kararı gereğince, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında da

a) İşletme Anabilim Dalı bünyesinde bulunan  "İşletme Yöneticiliği Uzaktan Öğretim Tezsiz  Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli),

b) Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli),

c) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli),

ç) Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Sağlık Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli),

d) İktisat Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "İktisat Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli) öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 6- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün; Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesinin 12’nci maddesinin 7’inci fıkrasında yapılması istenilen değişiklik teklifinin  birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

7/a Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün “İlaç Araştırma ve Geliştirme Anabilim Dalı"nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/b-Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün İlaç Araştırma ve Geliştirme Anabilim Dalı bünyesinde; "İlaç Araştırma ve Geliştirme Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı”nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi

8-Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Akademik Türkçe dersinin Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü seçmeli ders havuzunda yer almasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat I.ve II. Öğretim Programları için  2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzuna; "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren bir yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı programı kaldırılmıştır. Öğrencilerin intibakının birinci sınıfın  dışındaki sınıflara yapılması halinde öğrenciler hazırlık sınıfı programına tâbi tutulurlar." Koşulunun eklenmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10- 21.05.2019 tarihinde toplanan Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun 2018-2019 Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Dönemi Akademik Takviminin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11/a- Yükseköğretim Kurulu 2019 Yılı Üstün Başarı Ödülleri kapsamında;

Topluma Hizmet Ödülü Kategorisinde “ Isparta Sürdürülebilir Kültürel Miraslar Programı” ile çalışmalarının Üniversitemiz adına aday gösterilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11/b-Yükseköğretim Kurulu 2019 Yılı Üstün Başarı Ödülleri kapsamında;

Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü Kategorisinde “Sürdürülebilir Çok Bileşenli Yerel Girişimcilik Ekosistemi Oluşturma Programı” çalışmalarının Üniversitemiz adına aday gösterilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12- Sosyal Bilimler Enstitüsünün "2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşulları"nın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13-Fen Bilimleri Enstitüsünün "2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşulları"nın birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
Okunma Sayısı: 3290
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!