Yönetim Kurulu Kararları Top. No:759

Toplantı Tarihi : 28/08/2019

Toplantı No      : 759

1-Doç. Dr. Saadettin ÖZDEMİR’in İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Eğitimi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personellerin brüt ücretlerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin uzatılması ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI'nın Doçentlik Jüri Üyeliğinden çekilme talebinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası kurul başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Oya TUNABOYLU’nun Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/b maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Semra KILIÇ ve Prof. Dr. Mehmet Faruk GÜRBÜZ’ün; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Burdur İli sınırları içeresinde Optimum Traverten Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne bir gün süreyle Hidrojeolojik/Botanik/Zoolojik etüt konusunda değerlendirme raporu hazırlamak üzere raportör olarak görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında ataması yapılan Enstitülerde kayıtlı öğrenci olan Arş. Gör. Mert USTA ve Arş. Gör. Menekşe ŞAFAK'a Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı yapılmasının uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Fulya ÇINAR'ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz birimlerinden gelen  norm içi asgari kadro sayısını aşan kadro tekliflerinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kadroların ilgili birimlere aktarılmasının uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9-Üniversitemiz birimlerinden gelen norm dışı kadro tekliflerinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ilgili birimlere aktarılmasının uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
Okunma Sayısı: 2227
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!