Yönetim Kurulu Kararları Top. No:758

Toplantı Tarihi : 02/08/2019

Toplantı No      : 758

1-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde 2019-2020 Eğitim Öğretim Güz ve Bahar dönemi (01.09.2019-01.07.2020)'nde İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında Lisans derslerini vermek üzere ücreti Fullbright Bursu kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği tarafından karşılanmak üzere Lina Marta Meilute JURKUNAS'ın görevlendirilmesine, adı geçen misafir öğretim elemanı olarak çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2-1416 sayılı Kanun uyarınca resmi burslu statüde Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına Almanya'da “İdare Hukuku” alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlayan Dursun ÇELİK'in mecburi hizmet yükümlüsü olarak açıktan atamasının yapılabilmesi için kadro aktarımı yapılması ve kullanım izni alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Eğitim Fakültesi Dekanlığına görevlendirilen Öğr. Gör. Dr. Şengül BÜYÜKBOYACI' nın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

3/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görevlendirilen Öğr. Gör. Ali KARATOPUK’un,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Zeynep Dilek AYDIN'ın 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalına bağlı Geriatrik Palyatif Bakım Ünitesi'nde görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
Okunma Sayısı: 2174
Yayınlayan: Kurumsal iletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!