Yönetim Kurulu Kararları Top. No:756

Toplantı Tarihi:05/07/2019

Toplantı No     :756

1/1-Doç. Dr. Hayri ÇAPRAZ’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2-Doç. Dr. Onur KAYA’nın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3-Doç. Dr. Zeliha BAŞKURT’un Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4- Doç. Dr. Duygu GÖKCE’nin Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Doç. Oktay KÖSE'nin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/a-Gül ve Gül Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere 3 üncü derece 1 adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve 24 Mayıs 2019 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan Nazlı Nazmiye ERDAL'ın 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 3/b- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 inci derece 1 adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Vildan KAYA'nın 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/c- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 3 üncü derece 1 adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve 27.06.2019 tarihinde yapılan sınavda başarılı olan Orhan TOSUN'un, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Ahmet ELBİR'in görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/a- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent DEDE’nin Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Jüri Üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/b- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethiye GÖDE’nin Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Jüri Üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
Okunma Sayısı: 2097
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!