Yönetim Kurulu Kararları Top. No:754

Toplantı Tarihi : 19/06/2019

Toplantı No      : 754

1/1- Prof. Dr. Şemsettin KILINÇARSLAN’ın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/2-Doç. Dr. Yılmaz ÇEVEN’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/3-Doç. Dr. Ayla UYSAL’ın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/4-Doç. Dr. Sırma Zeynep ALPARSLAN GÖK’ün Üniversitemiz Fen Edebiyat  Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

2/1-Doç. Serap ÜNAL'ın Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Seramik ve Cam Anasanat Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/2-Doç. Dr. Şehnaz ŞENER’in Mühendislik Fakültesi jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/3-Doç. Dr. Havva Eylem KAYA’nın Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/4-Doç. Dr. Fatime Mine BALCI’nın Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/5-Doç. Dr. Kadriye ORAK KÜLCÜ’nün Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

3-2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretleri ve bir dersin açılması için gerekli öğrenci sayısının belirlenmesi,

4-Dr. Öğr. Üyesi Girayhan ÇELİK’in 2547 sayılı kanunun 38 inci maddesi gereğince Isparta Şehir Hastanesine görevlendirilmesi,

5-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon  Biriminin desteği kapsamında hazırlanıp Üniversitemiz tarafından kültür yayını olarak basımları yapılan “Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası”, “Yaşayan Tarih Isparta” ve “Antik Dönem' den Günümüze Isparta'nın Kültürel Mirası” adlı kitapların Üniversitemiz kitap satış bürosunda satılması,

6-Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı Başkanlığında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Atila GÜL’ün, Mesart Mimarlık ve İnşaat A.Ş. firmasının "Seydişehir Nevzat Bey Tepesi Millet Bahçesi Konsept Projesi"nin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti vermek için 4 (dört) ay süre ile mesai saatleri dışı ve hafta sonları dahil olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesi,

7-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 35 inci maddenin (B) fıkrasının 7 inci bendi gereğince Yönetim Kurulumuz üyelerinden oluşan Soruşturma Komisyonu kurulması,

8-Rektörlüğümüz bünyesinde münhal bulunan ve ilan edilen Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran adayların Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai değerlendirme jüri üyelerinin oluşturulması ile sınav yeri ve saatinin belirlenmesi ,

9-Üniversitemiz Maden Mühendisliği Bölümü ile Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği (TUKMD) işbirliğinde KAYAMEK 2021 “Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu’nun 2021 yılında düzenlenmesi ile ilgi hazırlanan Protokolün görüşülmesi,

10-Üniversitemiz Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünün Proje Başvurusu konuları görüşüldü.

Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
Okunma Sayısı: 2188
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!