Yönetim Kurulu Kararları Top. No:753

Toplantı Tarihi : 31/05/2019

Toplantı No      : 753

1/1-Doç. Dr. Mevlüde YAKIT ONGUN’un Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/2-Doç. Dr. Nilüfer NEGİZ’ in Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/3-Doç. Yusuf KEŞ’ in Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Anasanat Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/4-Doç. Dr. Sevim ÖZDEMİR’ in Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/5-Doç. Dr. Bekir Sami OĞUZTÜRK’ ün Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/6-Doç. Dr. Halil Altay GÖDE’ nin Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/7-Doç. Dr. Gültekin ÖZDEMİR’ in Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

2/1-Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU’ nun Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/2-Doç. Dr. Hidayet Gizem ÜNLÜ’nün Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/3-Doç. Dr. Ömer Akgün TEKİN’in Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/4-Doç. Dr. Gülay BULGAN’ ın Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler  Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/5-Doç. Dr. Mehmet Fatih ŞENTÜRK’ ün Üniversitemiz Diş Hekimliği  Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

3-Prof. Dr. Ramazan ARMAĞAN’ın Üniversitemize atanabilmesi için Rektörlüğümüzde boş bulunan 1 inci derece profesör kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalına aktarılması,

4-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanmış olup Enstitüde kayıtlı öğrenci olan Arş. Gör. Tuğba KORKMAZER’e Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı yapılması,

5/a-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalının kapatılarak Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalında bulunan kadroların 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca aynı birimin ve bölümün Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalına aktarılması,

5/b-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün kapatılarak, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalında bulunan ekli listedeki kadroların 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca aynı birimin ve Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalına aktarılması,

6-Muhammed Sami ÇOBAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi uyarınca; Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalında yapabilmesi ve İlgilinin Üniversitemize atamasının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca Rektörlük bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalına aktarılması,

7/a-Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA’nın Enver Seçmen-Dileyin Yapalım Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi ve Danışmanlık Hizmetleri Kurumunda eğitimci ve danışman olarak görevlendirme süresinin uzatılması, 

7/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Mehmet GÖNEN’in, Dakduklu Kimya Metalurji Madencilik San. ve Tic. A.Ş. firması ve Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ar-Ge Danışmanlık A.Ş. (SDÜ TTO) ile birlikte hazırlamış oldukları "Olivin Mineralinden Sodyum Hidroksit ile Amorf Silika Üretimi Proses Tasarımı" başlıklı KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı projesinde danışmanlık hizmeti vermek için onay tarihinden itibaren 12 (oniki) ay süre ile mesai saatleri dışı ve hafta sonları dahil olmak üzere görevlendirilmesi,

8/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Adviye İkbal BAYDAR'ın, görev süresinin uzatılması,

8/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Uğur ŞAHİN'in, biten görev süresinin uzatılması,

8/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Hasan ISPARTALI'nın, biten görev süresinin uzatılması

8/ç-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Gültaze GÜL'ün, bitecek olan görev süresinin uzatılması

9/a-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Radyo Televizyon Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör.  Yunus Emre ÖKMEN'in İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmek üzere, kadrosunun geçici olarak İstanbul Üniversitesine aktarılması

9/b-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör.  Merve ŞENTÖREGİL’in Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın ve Yayın Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmek üzere, kadrosunun geçici olarak Anadolu Üniversitesine aktarılması.

Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
Okunma Sayısı: 2359
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!