Yönetim Kurulu Kararları Top. No:752

Toplantı Tarihi : 23/05/2019

Toplantı No      : 752

1/1-Doç. Dr. Soner ALBAY’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/2-Doç. Dr. Özgür İSMAİLOĞLU Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/3-Doç. Dr. Rasih YAZKAN’ ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/4-Doç. Dr. Önder TOMRUK’ un Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması

1/5-Prof. Dr. Meltem ÇETİN’ in Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/6-Doç. Dr. Özlem TÖK’ ün Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

1/7-Doç. Dr. Emel TAŞÇI DURAN’ın Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

2/1-Doç. Dr. Filiz ALKAYA SOLMAZ’ın Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/2-Doç. Dr. Ergin KILIÇ'ın Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/3-Doç. Dr. Hamide TEKELİ'nin Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/4-Doç. Dr. Selma KORKMAZ'ın Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/5-Doç. Dr. Melek ZEYBEK' in Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanlığı Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/6-Doç. Dr. Nurgül ŞENOL’un Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

3/a-ÖSYM tarafından 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda (TUS 1. Dönem 24.02.2019) Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 51 adet kontenjan yayımlanmış olup; Üniversitemize yerleşenlerin (43 adet) atamalarının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca  Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadroların Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılması,

3/b-ÖSYM tarafından 2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 23.12.2018) Başvuru Kılavuzu'nda Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 3 adet kontenjan yayımlanmış olup; Üniversitemize yerleşenlerin (2 adet) atamalarının yapılabilmesi için, 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlük bünyesinde boş bulunan kadroların Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dallarına aktarılması ,

4-Üniversitemiz Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programının kapatılmasından dolayı Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programında bulunan kadronun 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca aynı birimin ve bölümün Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına aktarılması,

5-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalının kapatılarak, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalının açılması, Fen Edebiyat Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Anabilim Dalında bulunan kadroların 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca aynı fakülte ve bölümün Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalına aktarılmaları,

6-2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı "Eğitim Teknolojileri II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı"nın öğrenim ücretinin belirlenmesi,

7-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Oya TUNABOYLU’nun, İstanbul Gelişim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesi,

8/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Mehmet Fahri SARAÇ’ın  KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Kapsamında Arifoğlu Reklam Ürünleri ve Baskı San. Ltd. Şti.’ne Ar-Ge Danışmanlık kapsamında geliştirdikleri ürünlerin formülasyon çalışması, üretiminde kullanılacak makine ve ekipmanların tasarımı ve boyutlandırılması ve çalışma prensiplerinin belirlenmesi amacıyla 2547 sayılı kanunun 37. ve  58 inci maddesi (k) bendi ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne 8 aylık proje yürütme süresince danışmanlık için hafta sonları ve mesai saatleri dışında görevlendirilmesi teklifinin görüşülmesi,

8/b-Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK’in, Aksu İlçesinde madencilik faaliyetleri ile ilgili Isparta Milli Parklar Şube Müdürlüğü gözetiminde yapılacak olan çalışmalar için, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37 nci maddesi uyarınca 4 (dört) ay süre ile hafta sonları danışman olarak görevlendirilmesi, 

8/c-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanlığında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Özgür BAŞER’in, SUMAK Halı Yıkama Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ile birlikte hazırlamış oldukları "Yeni Nesil Deformasyonsuz Yıkama Yapabilen Su Tasarruflu Halı Yıkama Makinesi Tasarımı Geliştirilmesi" başlıklı TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Projesinde danışmanlık hizmeti vermek için 12 (oniki) ay süre ile mesai saatleri dışı ve hafta sonları dahil olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi ile 58 inci maddesinin (k) fıkrası uyarınca görevlendirilmesi,

8/ç-Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI ile öğretim elemanı olarak görev yapan Arş. Gör. Ayşe Betül GÖKARSLAN ve Arş. Gör. Duygu KÖSE’nin Burdur Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce talep edilen; Burdur İli Merkez İlçe, İstasyon Caddesi üzerinde bulunan “Eğitim Tesisleri Alanı'’ içerisinde yer alan “Eski Kız Meslek Lisesi" binasının restitüsyon, restorasyon projelerinin ve raporlarının hazırlanması amacıyla Danışmanlık hizmeti vermek için  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmeleri,

9/a- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nde görev yapan Öğr. Gör. Mehmet Akif BAL'ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılması,

9/b- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Deprem Ve Jeoteknik Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Olcay ÇAKMAK'ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılması,

9/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğünde görev yapan Öğr. Gör. İpek GÜMÜŞCAN' ın görev süresinin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca uzatılması,

10-Üniversitemiz Eczacılık Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 34. Maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16. Maddesi uyarınca görev yapan Muhammed Tilahun MUHAMMED’in, yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Öğretim Görevlisi) olarak 1 (bir) yıl süreyle çalıştırılması,

11- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirlenmesi konuları görüşüldü.

Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
Okunma Sayısı: 3002
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!