Yönetim Kurulu Kararları Top. No:751

Toplantı Tarihi : 10/05/2019

Toplantı No      : 751

1-Doç. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR’ın Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanması,

2/1-Doç. Dr. Mustafa GENÇ’in Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/2-Doç. Dr. Yusuf BİLEN’in Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Yazı Anasanat Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/3-Doç. Dr. Candan KUŞ ŞAHİN’in Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

2/4-Doç. Dr. Emine Dilek TAYLAN’ın Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanması,

3-Rektörlüğümüz bünyesinde münhal bulunan ve ilan edilen Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran adayların Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı ve Nihai değerlendirme jüri üyelerinin oluşturulması ile sınav yeri ve saatinin belirlenmesi,

4-Doğal ve Endüstriyel Yapı Malzemeleri Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere 3 üncü derece 1 adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve yapılan giriş sınavında başarılı olan Nuri IŞILDAR'ın atanması,

5- Arş. Gör. Mustafa KARMAZ’a kadro aktarımı yapılması,

6/a- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Bilişim Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Emine ARDUÇ KARA'nın Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmek üzere, kadrosunun geçici olarak Ege Üniversitesine aktarılması,

6/b-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. İbrahim KİÇİR'in Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmek üzere, kadrosunun geçici olarak Marmara Üniversitesine aktarılması,

6/c-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Celal KOCAÖMER'in Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmek üzere, kadrosunun geçici olarak Ege Üniversitesine aktarılması,

6/ç-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kurumsal İletişim Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Serkan KIRIKÇI'nın Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmek üzere, kadrosunun geçici olarak Ege Üniversitesine aktarılması,

6/d-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri kapsamında görev yapan Arş. Gör. Özgenur YİĞİT'in Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora programını tamamlamak üzere, kadrosunun geçici olarak Ankara Üniversitesine aktarılması,

7/a- Üniversitemiz ile KOSGEB Başkanlığı arasında Ar-Ge İnovasyon İşbirliği Protokolü kapsamında, KOSGEB desteklerinin uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde görev almak üzere öğretim elemanlarının görevlendirilmesi,

7/b- Üniversitemiz ile KOSGEB Başkanlığı arasında Ar-Ge İnovasyon İşbirliği Protokolü kapsamında, KOSGEB desteklerinin uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde görev almak üzere Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğünce görevlendirilmesi uygun görülen öğretim elemanlarının görevlendirilmesi,

8/a-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Tuşat YÜCEL'in, Masfen İnşaat Enerji San. ve Tic. A.Ş.'nin yükleniliciliğini yaptığı Kütahya güneş enerji santrallerinin taşıyıcı sisteminin TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak kabulü için mesai saatleri dışında danışmanlık (proje yürütücüsü) hizmeti vermek üzere 2 (iki) gün süre ile görevlendirilmesi,

8/b-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanlığında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Özgür BAŞER’in, Ercan DOĞAN ve S.D.Ü Teknoloji Transfer Ar-Ge Danışmanlık A.Ş'nin (SDÜ TTO) birlikte hazırlamış olduğu "Otonom Taşıma ve Servis Aracı" başlıklı TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı projesinde, proje yazılımı toplantıları ve danışmanlık hizmeti vermek üzere 12(oniki) ay süre ile görevlendirilmesi,

8/c- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı Başkanlığında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Özgür BAŞER’in, Oğuzhan ÇOLAK ve S.D.Ü Teknoloji Transfer Ar-Ge Danışmanlık A.Ş'nin (SDÜ TTO) birlikte hazırlamış olduğu "Tam Otomatik Mobil Kombine Sera Makinesi" başlıklı TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı projesinde proje yazılımı toplantıları ve danışmanlık hizmeti vermek için  12 (oniki) ay süre ile mesai saatleri dışı ve hafta sonları dahil olmak üzere görevlendirilmesi,

8/ç Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Recai Fatih TUNAY ve Doç. Dr. Özgür BAŞER’in, METAL 20 Demir Çelik ve Sanatsal Ürünler San. ve Tic. A.Ş. firması ve S.D.Ü Teknoloji Transfer Ar-Ge Danışmanlık A.Ş'nin (SDÜ TTO) birlikte hazırlamış olduğu "Hasır Tel-Panel Çit Kaynak Makinesi Tasarımı ve Prototip Üretimi" başlıklı TÜBİTAK 1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı projesinde, proje yazılımı toplantıları ve danışmanlık hizmeti vermek için 12 (oniki) ay süre ile mesai saatleri dışı ve hafta sonları dahil olmak üzere görevlendirilmesi,

8/d Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Banu ESENCAN TÜRKARSLAN'ın, Onur ÇELİK ve Teknoloji Transfer Ar-Ge Danışmanlık A.Ş'nin (SDÜ TTO) ile birlikte hazırlamış oldukları "Rose Damescana (Isparta Yağ Gülü) Özlü Doğal Diş Macununun Geliştirilmesi" başlıklı KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı projesinde proje yazımı toplantıları ve danışmanlık hizmeti vermek için görevlendirilmesi,

8/e Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Oya TUNABOYLU’nun Isparta ilinde bulunan Türkiye Bilim Evlerinin bir alt kuruluşu olan Yabancı Dil Evi Turizm Basım Yayın Ticaret Limited Şirketinde  12 (oniki) ay süreyle hafta sonları ücretsiz olarak danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmesi,

8/f-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığında öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Demet YILMAZ'ın, 1501-TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı Kapsamında TÜBİTAK tarafından onaylanan 3180528 numaralı "İplik Tüylülüğünün Azaltılması için Hava Düzenli Modifiye İplik Aktarma Metodunun Geliştirilmesi" başlıklı projede, proje fikrinin oluşturulması, proje yazma ve başvuru aşamalarında danışmanlık hizmeti vermek üzere görevlendirilmesi,

9/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Salih AKYÜREKLİ'nin görev süresinin uzatılması,

9/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Stratejik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Emine ERSÖZ'ün uzatılması,

10-Sosyal Bilimler Enstitüsünün 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren II. Öğretim Tezsiz ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin program ücretlerinin belirlenmesi,

11- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Arş. Gör. Süleyman DİKMEN'in yabancı dil eğitimi için yurt dışına gönderilmesi,

12- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirlenmesi konuları görüşüldü. 

Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
Okunma Sayısı: 1211
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!