Yönetim Kurulu Kararları Top. No:750

Toplantı Tarihi :24/04/2019

Toplantı No      :750

1-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Özgenur YİĞİT’in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora programını tamamlamak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Ankara Üniversitesine tahsisine karar verildi.

2-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Evrim ÇELİK MADENLİ'nin, 2547 sayılı Kanunun 39'uncu maddesi uyarınca Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde görevlendirilmesine karar verildi.

3- Üniversitemiz yerleşkelerindeki eğitim binaları, sosyal tesisler, otoparklar ve hareket yoğunluklu yollar ile personel, öğrenci ve binaların güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan "Süleyman Demirel Üniversitesi Görüntülü Güvenlik Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları"nın birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4-Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Süha TÜRKASLAN'ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ar-Ge Danışma Enerji Çevre İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (SDÜ TTO A.Ş.) görevlendirilmesine karar verildi.

5/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) fıkrasının 4 üncü bendi uyarınca Radyo-Televizyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Mehmet BAĞIR'ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31'nci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına karar verildi.

5/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesinin b fıkrasının 4 üncü bendi gereğince Enformatik Bölüm Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Ömer KUŞCU’nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına karar verildi.

6-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis edilen Öncelikli Alan Arş. Gör. Betül AZAKLI ARSLAN'ın kadrosunun üniversitemize iadesine karar verildi.

7-Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde, 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca, Hindistan Uyruklu Sandeep PANDA'nın yabancı uyruklu doktor öğretim üyesi olarak 1 (bir) yıl süreyle çalıştırılmasına karar verildi.

8-Prof. Dr. Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE’nin "5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun"un 3 üncü maddesi uyarınca süreli olarak görevlendirilmesine karar verildi.  

9- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili Jüri Üyelerinin belirlenmesi konusu görüşüldü.

 

Güncelleme Tarihi: 28.08.2019
Okunma Sayısı: 1458
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!