Yönetim Kurulu Kararları Top. No:748

Toplantı Tarihi : 12/04/2019

Toplantı No      : 748

1- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listedeki kadroların ilgili birimlere aktarmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca asgari kadro sayısı olarak belirlenen kadrolar ile anılan Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 inci ve 4 üncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki Üniversitemiz birimlerinden gelen asgari kadro sayısını aşan kadro tekliflerinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listedeki kadroların ilgili birimlere aktarmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3-"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliği" nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında "Yükseköğretim kurumlarında norm kadroların yeterli olmaması halinde norm dışı kadro talebi, ilgili anabilim/anasanat dalı ve/veya bölüm kurulunun uygun görüşü, ilgili birim ve üniversite yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile Yükseköğretim Kuruluna iletilir...." ifadesi gereğince Üniversitemiz birimlerinden gelen norm dışı kadro tekliflerinin birimlerden geldiği şekliyle 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listedeki kadroların ilgili birimlere aktarmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

 4-"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca asgari kadro sayısı olarak belirlenen kadrolar ile anılan Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 inci ve 4 üncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki Üniversitemiz birimlerinden gelen asgari kadro tekliflerinin 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ekli listedeki kadroların ilgili birimlere aktarmalarının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5-Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası hükmü gereğince Üniversitemiz adına Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesi konusu görüşüldü.

Güncelleme Tarihi: 28.08.2019
Okunma Sayısı: 1299
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!