Yönetim Kurulu Kararları Top. No:746

Toplantı Tarihi : 12/03/2019

Toplantı No      : 746

1/a-ÖYP Arş. Gör. Celal KOCAÖMER'in lisansüstü eğitim göreceği Anabilim Dalının Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı olarak değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/b-ÖYP Arş. Gör. Serkan KIRIKÇI'nın lisansüstü eğitim göreceği anabilim dalının Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı olarak değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/c-ÖYP Arş. Gör. Nurullah Zafer KARTAL'ın lisansüstü eğitim göreceği anabilim dalının Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı olarak değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Dr. Öğretim Üyesi Hulusi ALP’in görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3/a- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde görev yapan Arş. Gör. Mukaddes BAŞKAYA'nın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmek üzere kadrosunun geçici olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesine tahsisinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/b- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde görev yapan Arş.Gör. Nurgül GEÇİN'in Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalında Grafik Sanatta Yeterlilik eğitimine devam etmek üzere, kadrosunun geçici olarak Dokuz Eylül Üniversitesine tahsisinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/c- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde görev yapan Arş. Gör. Esin YÜĞRÜK'ün Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku doktora programını tamamlamak üzere, kadrosunun geçici olarak Ankara Üniversitesine tahsisinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/ç- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Döndü BAL'ın Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmek üzere, kadrosunun geçici olarak Anadolu Üniversitesine tahsisinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/d Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalında görev yapan Arş. Gör. Yunus Emre ÇELİK'in Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik eğitimine devam etmek üzere, kadrosunun geçici olarak Dokuz Eylül Üniversitesine tahsisinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/e Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Ekonometri Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Sinan YILDIRIM'ın Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmek üzere, kadrosunun geçici olarak Karadeniz Teknik Üniversitesine tahsisinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/a-Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış AFŞAR'ın Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Jüri üyeliğinden  Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanan 05.12.2012 tarihli ve B.31.0.ÜAK.01/12090 sayılı genelge gereğince jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/b- Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feray CİNEVRE SOYUPEK'in Doçentlik Sözlü Sınavı Asil Jüri üyeliğinden Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanan 05.12.2012 tarihli ve B.31.0.ÜAK.01/12090 sayılı genelge gereğince jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5-Güzel Sanatlar Fakültesinde bulunan (GSF-EA-Z-7 kodlu) Amfi II Performans Salonu isminin "  Saadet İkesus ALTAN Resital Salonu " olarak değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/a-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanmış olup, Enstitüde kayıtlı öğrenci olan ÖYP Arş. Gör. Tahir KESKİN’e Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak kaynak aktarımı yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6/b-Üniversitemiz Fakültelerine ÖYP kapsamında atanmış Sosyal Bilimler Enstitüsünde  kayıtlı öğrenci olan Arş. Gör. Muazez DEMİR ve Arş. Gör. Hatice GÜNEŞ’e Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak kaynak aktarımının yapılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olup Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne görevlendirilen Öğr. Gör. Ahmet ELNUR'un, görev süresinin uzatılarak yeniden atanmasına oy birliği ile karar verildi.

7/b- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Gözde BİÇEN’in görev süresinin uzatılarak yeniden atanmasına oy birliği ile karar verildi.

7/c- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Kaan ER’in görev süresinin uzatılarak yeniden atanmasına oy birliği ile karar verildi.

8/a- İlahiyat Fakültesi Dekanlığının Arş. Gör. Dr. Öğretim elemanlarının 2018-2019 eğitim-öğretim bahar yarıyılı ders görevlendirmeleri yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8/b- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığında Doktorasını bitirmiş olan Ar. Gör.Dr. Kenan ÖZTÜRK’ün Anabilim Dalınca uygun görülen Dersleri vermesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8/c-2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde ders vermek üzere Arş. Gör. Dr. Ayça ÖNAL'ın görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 18.07.2019
Okunma Sayısı: 1554
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!