Yönetim Kurulu Kararları Top. No:745

Toplantı Tarihi: 07/03/2019

Toplantı No     : 745

1- Üniversitemiz öğretim görevlisi (ders verecek ve uygulamalı birim) ihtiyacının karşılanması amacıyla, "Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca ekli listede belirtilen Rektörlüğümüzde serbest bulunan öğretim elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası" uyarınca kadroların aktarılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 7 nci maddesi ile kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine aynı kanunun 8 inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 51 ile Üniversitemize bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek bağlanan birimlerde sürekli işçi kadrosunda fiilen görev yapan ve giderleri Özel Bütçeden karşılanan ekli listede isimleri yer alan Üniversitemiz sürekli işçi kadrosundaki 124 (yüz yirmi dört) personelin (24.12.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar uyarınca kadroya geçen) anılan Kanun maddesi uyarınca Üniversitemize bağlı iken Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan birimlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22/05/2018 tarihli ve 23 sayılı Yürütme Kurulu Kararı ile yeni Üniversitenin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar görevlerine devam ettiği ve daha sonra 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 25 inci maddesi uyarınca geçici olarak 25.11.2018 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle görevlendirildiği Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine kadroları ile birlikte devredilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 18.07.2019
Okunma Sayısı: 1312
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!