Yönetim Kurulu Kararları Top. No:744

Toplantı Tarihi: 15/02/2019

Toplantı No     : 744

1- Üniversitemiz 2019 yılı asgari ve norm  kadro cetveline göre birimlerimizden gelen teklifler Personel Daire Başkanlığının 14/02/2019 tarihli ve 97620747-902.02-E.25907 sayılı yazısı ekinde Yönetim Kurulumuza iletilen liste(kapalı Zarf) norm içi kadro talepleri incelenmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.11.2018 tarihli ve 82444403-299-E.91925 sayılı yazı ile yukarıda anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 2 ve 4 üncü fıkrasındaki norm kadro planlaması dahilindeki kadro aktarımlarının yönetmelikte belirtilen usulün tamamlanması şartıyla, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası hükümlerine göre Yükseköğretim Kuruluna verilen kadro dağılım/aktarım yetkisinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar üniversiteler tarafından kullanılması, Yürütme Kurulunun 28/11/2018 tarihli toplantısında uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bu sebeple ekli listedeki norm içi kadro aktarımının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2-Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince  Üniversitemiz birimlerinden gelen norm dışı kadro tekliflerinin birimlerden geldiği şekliyle 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca ilgili birimlere aktarımlarının yapılmasının kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.                                               

3-Doç. Olcay ATASEVEN’in Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanlığı Heykel Anasanat  Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/a-Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 nci derece  Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna başvuran ve  14 Ocak 2019 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan Hamide COŞKUN ERÇELİK'in 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince   1 (bir) yıl süre ile Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/b- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Tuğçe AYAR'ın 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile  atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4/c-Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Gülşah KILINÇ'ın 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/a-Kariyer Planlama ve Mezunları İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Bekir Eray KATI'nın 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/b-Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Tuğba KIZILŞİMŞEK'in 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/c-Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Bahri ŞEKERCİ'nin 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/ç-Uluslararası İlişkiler Biriminde görevlendirilmek üzere 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Gülden KARAKUŞ'un 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/d-Radyo Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 inci derece  Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Tevfik ALTIN'ın 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/e-Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 inci derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Tuğba ÇORLU'nun 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/f-Kariyer Planlama ve Mezunları İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 inci derece 1 adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Ali Yasin KAFES' in 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5/g- Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere 1 inci derece  Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna Oğuzhan BAYIR'ın 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile atamasının yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/a-Öğr. Gör. Mehmet Çağrı BAYRAK'ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılarak yeniden atanmasına oy birliği ile karar verildi.

6/b-Öğr. Gör. Mehmet Akif BAL'ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılarak yeniden atanmasına oy birliği ile karar verildi.

7-ÖYP Arş. Gör. Sema ÇETİNKAYA'nın  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesine göre olan statüsünün 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine  dönüştürülebilmesi ayrıca statüsünün dönüştürülebilmesi için 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca  geçici olarak tahsis edilen kadrosunun Üniversitemize   iadesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8-Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Performans Ve Endeksler İzleme Ve Değerlendirme Komisyonunun Kurulması Hakkındaki Kararda yapılan değişiklik 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 07.02.2019 tarihli ve 75062684-050.02.01-E.21463 sayılı yazısı görüşüldü.

Görüşme sonucunda; Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Performans ve Endeksler İzleme Ve Değerlendirme Komisyonunun Kurulması Hakkındaki Kararın 3 üncü ve 5 inci maddesinde yapılan değişikliğin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9-Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünün Kapatılmasına istinaden Merkez Müdürlüğüne ait hesapta bulunan paranın Spor Bilimleri Fakültesi Spor Tesisleri Biriminde kullanılmak üzere Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün ana hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

10-Suriyeli Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Danışmanlık projesinde Arş. Gör. Musa ÖZTÜRK'ün görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

11-Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca görev yapan Erjada PROGONATI’nın Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılması ve görev süresi uzatılması ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 18.07.2019
Okunma Sayısı: 1741
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!