Yönetim Kurulu Kararları Top. No:735

Toplantı Tarihi: 29/11/2018

Toplantı No     : 735

1-2018-DUS Yerleştirme Sonuçları kapsamında Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesine yerleşen ilgililerin atamasının yapılabilmesi için boş kadroların Anabilim Dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolara 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi       

2/a-Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personellerin 01/01/2019 tarihinden 31/08/2019 tarihine kadar çalıştırılması ve uzatılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi       

2/b-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personellerin 01/01/2019 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar çalıştırılması ve görev sürelerinin uzatılmalarının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/c-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca ABD Uyruklu Phillip Michael MEFFORD ile Azerbaycan Uyruklu Serıyye REHIMBEYLİ'nin yabancı uyruklu sözleşmeli personel (öğretim görevlisi) olarak  görev sürelerinin uzatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/a-Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanlığı Bina Bilgisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Ali Berkay AVCI’nın İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne tahsisi ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/b-Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan  Merve AKKAYA'nın  Marmara  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici  olarak  Marmara  Üniversitesine tahsisine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/c-Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Derya COŞKUN'un Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Öğretimi doktora programında eğitimini yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesine tahsisine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/ç-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Elif ÇELİK'in Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine dayanılarak kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesine tahsisine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/d-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik  Bölümü Genel Gazetecilik  Anabilim Dalı  Arş. Gör. Hakkı AKGÜN'ün Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Akdeniz  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne tahsisine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/e-Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı  Arş. Gör. Şükrü Mert ÜNAL'ın Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne tahsisine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/f-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Semiha ÖZGÜL' ün Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kadrosunun geçici olarak Ege Üniversitesine tahsisine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3/g-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Berrin ÖZDİL BAY' ın Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimine devam etmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kadrosunun geçici olarak Ege Üniversitesine tahsisine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi. 

4-ÖYP kapsamında Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalına atanan ÖYP Arş. Gör. Şükrü Mert ÜNAL’ın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 9. maddesi 11. fıkrası uyarınca doktora eğitiminde eğitim göreceği Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalının Felsefe Anabilim Dalı olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5-Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hacı Ahmet BİRCAN’ın 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince Isparta Şehir Hastanesinde Nitelikli sağlık hizmetlerinin sunumunu artırabilmek için Girişimsel Bronkoskopik İşlemler ve Endobronşiyal tedavi işlemlerinin yapılabilmesi için haftada 2 (iki) gün Salı ve Perşembe günleri görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6/a-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Mehmet Akif BAL'ın görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6/b-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Saygın USLU'nun görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6/c-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesi gereğince Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan Öğr. Gör. Cevat ŞEKERCİ’nin görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6/ç-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesi gereğince Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Hakime Doğan DARİCİ’nin görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6/d-Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesi gereğince Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. İlhan KÖSE’nin görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

7/a-Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Ceren MORDAĞ ÇİÇEK’in Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapabilmesi ve ilgilinin Üniversitemize naklen atamasının yapılabilmesi için, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına aktarılması ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7/b-Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalında görev yapan Arş. Gör. Fatma Yağmur EVCİL’in, Uzmanlık eğitim süresinin kalan kısmını Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalında yapabilmesi ve ilgilinin Üniversitemize naklen atamasının yapılabilmesi için Rektörlük Bünyesinde boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalına aktarılması ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalında öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Nil AYCIL’ın, Akdeniz Üniversitesi Konservatuvarında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40/b maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesi

9-Üniversitemiz Mimarlık Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Erkan POLAT'ın, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü gereğince yapmış olduğu Ar-Ge Tasarım faaliyetlerinin ve araştırmalarının sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile 24 (yirmidört) ay süreyle Gazi Üniversitesi Gazi Teknopark'ta bir şirket kurması, hafta sonları ile mesai saatleri dışında yarı zamanlı olarak görevlendirmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

10-Üniversitemiz çeşitli birimlerinde Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilim ve sanat alanı ile ilgili jürilerinin belirlendi.

11-Üniversitemiz merkez kampüs dışında kalan doğu kampüsü su isale hattına rast gelen parsellerde kısmi kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi işlemlerinin yapılabilmesi için 2942 Sayılı Kanun ile D.4650 Sayılı Kanun gereği Kamu Yararı Kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz 2019 yılı Sabit Telefon Görüşme Hizmetleri konusu görüşüldü.

 

Güncelleme Tarihi: 02.07.2019
Okunma Sayısı: 1124
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!