Senato Kararları Top. No: 506

Toplantı Tarihi: 28/03/2019

Toplantı No     :506

1- Üniversitemiz Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesinin birimden geldiği ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü bünyesinde "Klinik Eczacılık Anabilim Dalı"nın açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Profesyonel anlamda gazeteciliğe basın fotoğrafçısı olarak 1974 yılında başlayan ve o günden bu güne kadar gazetecilik mesleğine yeni ve güzel bir soluk getiren; başta iletişimciler olmak üzere tüm gençler için rol model olmayı hak edecek çok sayıda başarıya imza atan; yaptığı haber ve röportajlarla, çektiği fotoğraflarla çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde ödüle layık bulunan; yurtta ve yurt dışında açtığı fotoğraf sergileriyle Türkiye’nin tanınmasına ve Türk insanının başarısına örnek teşkil eden; yazdığı kitap ve hazırladığı fotoğraf albümleriyle, filmografi niteliğinde hazırladığı çok sayıda film ve belgesellerle önemli şahsiyetlerin daha yakından tanınmasına katkı sağlayan Gazeteci-Fotoğrafçı Coşkun ARAL’a tüm bu ve benzeri çalışmaları ve üstün başarıları sebebiyle toplumsal bir vefa örneği olarak Gazetecilik Bölümü tarafından Fahri Doktora Payesi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Senatosunun 20.12.2018 tarih ve 500/1 sayılı kararı ile kabul edilen “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriterleri”nin düzeltilerek Üniversitemiz öğretim üyeliği kadrolarına başvurma, atanma ve yükseltilmelerde gerekli ilke ve ölçütleri ortaya koyarak, etik kurallar çerçevesinde akademik kaliteyi yükseltmek ve objektif bir atama ve yükseltme sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla hazırlanan  "Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliğine  Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri" Yönergesinin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Sivil Havacılık Yüksekokulunun Havacılık Yönetimi Bölümüne 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için (Birinci Öğretim) 30 (otuz) öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi "Otomotiv Mühendisliği II. Öğretim Programı’na 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında  40 (Kırk) öğrenci alınmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 07.05.2019
Okunma Sayısı: 728
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!