Yönetim Kurulu Kararları Top. No:734

Toplantı Tarihi: 23/11/2018

Toplantı No     : 734

1- 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun "i" cetveli ile 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca (Mülga), Üniversitemizin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda kullanılmak üzere (35) adet atama izni verilmesi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 28.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştu.

Bünyesinde Tıp Fakültesi olup aynı zamanda Araştırma ve Uygulama Hastanesi bulunan üniversitelerde, dağıtılan atama izinlerinin beş (5) adedi, Rektörlük bünyesinde uygulamalı birimlerde görev yapacak öğretim görevlisi kapsamında, hemşirelik alanında istihdam edilerek sağlık uygulama ve araştırma merkezine (tıp fakültesi-üniversite hastanesi) görevlendirmek için kullanılacağı bildirilmiş olup; Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine görevlendirilmek üzere Rektörlüğümüz bünyesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 nci maddesi uyarınca alınacak öğretim görevlisi (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (Değişik üçüncü fıkra: 22/2/2018-7100/8 md.)”... Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve bunlara ders ücreti ödenmez...”) akademik ilan için Üniversitemiz Rektörlük bünyesinde serbest bulunan kadrolara Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından izin alınması için gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi (uygulamalı birim) ve birimlerimizin öğretim görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek Öğretim Elemanı akademik ilan için, Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Rektörlük bünyesinde serbest bulunan kadrolara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından izin alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz birimlerinin araştırma görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek Öğretim Elemanı akademik ilan için, Devlet ve Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Rektörlük bünyesinde serbest bulunan kadrolara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararname'sinin 6'ncı maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca kadro aktarımı yapılması için konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 06.05.2019
Okunma Sayısı: 1669
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!