Yönetim Kurulu Kararları Top. No:731

Toplantı Tarihi: 15/10/2018

Toplantı No     : 731

1/1- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Dilek ÇETİN’in Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2 - 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR’in Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler  Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/a- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Arş. Gör. Harun DAĞ'ın Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi  uyarınca kadrosunun geçici olarak Selçuk Üniversitesine tahsisine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/b- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölüm Başkanlığı Mali İktisat Anabilim Dalı Arş. Gör. Ökkeş YÜCEL'in Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca kadrosunun geçici olarak Ankara Üniversitesine tahsisine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2/c- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanlığı Arş. Gör. Çiğdem ÇETİN'in Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca kadrosunun geçici olarak Akdeniz Üniversitesine tahsisine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca Teknokent Koordinatörlüğü'nde görev yapan Öğr. Gör. Muhammed Fatih AKSARAYLI'nın İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokentinde ziyaretlerde bulunmak ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği mevzuat eğitim programına katılmak amacıyla yolluk (uçakla), yevmiyeli olarak 4 gün süreyle İstanbul'a görevlendirilmesi ve eğitim için istenen 250 TL + KDV (295 TL) katılım ücretinin rektörlük bütçesinden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Serdar SEZER ve Dr. Öğr. Üyesi Ümran AYDEMİR SEZER’in, onay tarihinden itibaren 4691 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrası gereğince  mesai saatleri dışında Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokentinde kurulmuş olan Semikal Teknoloji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde danışmanlık hizmeti sunmak ve kurulan bu şirkette yönetici olarak görevlendirmelerine oy birliği ile karar verildi.

5/a- Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mühendis kadrosunda olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili olarak görev yapan Abdullah GÜÇ’ün 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 52 nci maddesinin  birinci fıkrasının a bendi gereğince  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında münhal bulunan 1 (bir) inci derece Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı kadrosuna  atanmasına oy birliği ile karar verildi.

5/b- Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü kadrosunda olup İdari ve Mali İşler Daire Başkan Vekili olarak görev yapan Mehmet TURŞUCU’nun 2547 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının a bendi gereğince Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında münhal bulunan 1 (bir) inci derece Strateji Geliştirme Daire Başkanı kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

5/c- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü kadrosunda olup Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Vekili olarak görev yapan Ümit YAVUZ’un 2547 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının a bendi gereğince İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında münhal bulunan 1 (bir) inci derece İdari ve Mali İşler Daire Başkanı kadrosuna atanmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Tezhip Anasanat Dalına atanan ÖYP Arş. Gör. Yunus Emre ÇELİK'in, sanatta yeterlilik eğitimine bölüm görüşü doğrultusunda Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalında devam edebilmesi için; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 9 uncu maddesinin 11 inci fıkrasında “ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul kararı ile yapılabilir.” hükmü uyarınca eğitim göreceği bölümün Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı olarak değiştirilmesi ilgi yazı ile teklif edilmektedir. Arş. Gör. Yunus Emre ÇELİK'in eğitim yapacağı  bölümün Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 06.05.2019
Okunma Sayısı: 1147
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!