Senato Kararları Top. No: 498

Toplantı Tarihi: 29/11/2018

Toplantı No     :498

1-2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespite dair kararın ilgili hükmü gereğince Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri ve Turizm İşletmeciliği Bölümlerinin 1.sınıf  ikinci öğretiminde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran öğrenci sayısının 10'un (On) altında olması nedeniyle II. öğretim öğrencilerinin I. öğretime aktarılmasının birimden geldiği şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi "Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü”nün isminin "Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü" olarak değiştirilmesine ve bu durumda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Anabilim Dallarının aşağıdaki şekliyle değiştirilmesinin uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Elektromanyetik Alan ve Mikrodalga Tekniği A.B.D.

Telekomünikasyon A.B.D.

Elektronik A.B.D.

Devreler ve Sistemler Teorisi A.B.D.

Elektrik Makinaları A.B.D.

Elektrik Tesisleri A.B.D.

Kontrol ve Kumanda Sistemleri A.B.D.

3- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, İktisat Bölümünde mevcut kontenjan doluluk oranlarının düşüklüğü ve bölümde kayıtlı öğrencilerden hazırlık sınıfında başarısız olarak diğer bölümlere geçiş yapan öğrenci sayısının fazlalığı gerekçesiyle; 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibariyle İktisat Bölümüne yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler için geçerli olmak üzere; %30 İngilizce eğitim koşulunun, Türkçe eğitim olarak değiştirilmesi ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce bölüme kayıtlı öğrencilerin %30 İngilizce koşulu ile eğitimlerine devam etmelerine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün; Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı bünyesinde Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı’nın açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün

a) Pedodonti Anabilim Dalı

b) Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

c) Endodonti Anabilim Dalları arasında yürütülen Ortak Doktora Programları’nın kapatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Sosyal Bilimler Enstitüsü ilgide kayıtlı yazısında; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.09.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda alınan "Uzaktan eğitim lisansüstü programlarına bir yılda iki defa öğrenci kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulundan izin alınması" kararı gereğince, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında da  İşletme Anabilim Dalı bünyesinde bulunan  "İşletme Yöneticiliği Uzaktan Öğretim Tezsiz  Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli), Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Bankacılık Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli), Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "Sağlık Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli), İktisat Anabilim Dalı bünyesinde bulunan "İktisat Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na 50 (Elli) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin 16/08/2017 tarihli ve 477/8 sayılı Senato kararı ile kapatılması kararının güncellenmesi gerektiğinden konu yeniden görüşüldü. Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kapatılması ve Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasının uygunluğuna; konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Ülkemizde; okul öncesinden lisansüstü düzeye kadar yetiştirmiş olduğu pek çok müzik eğitimcisi üzerinde büyük emek ve katkıları olan, Türkiye'deki Müzik Eğitimi Kurumlarının akademik yapılanmasında önemli hizmetleri bulunan Prof. Dr. Ali UÇAN'a Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanlığı tarafından "Toplumsal Katkı Ödülü" verilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı (Bahar Yarıyılı) Akademik Takviminin birimden geldiği şekliyle değiştirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

10- Süleyman Demirel Üniversitesi Mezun Danışma Kurulu Üyelerinin belirlenen şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Senatosunun 08/03/2018 tarihli ve 488/7 sayılı kararı ile belirlenen Üniversitemiz Kalite Komisyon üyelerinden boşalan üye yerine Dr. Öğretim Üyesi Pınar GÖKTAŞ’ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi

 

 

 

Yayın Tarihi: 28.02.2019
Okunma Sayısı: 652
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!