Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 497

Toplantı Tarihi: 23/10/2018

Toplantı No     :497

 1- 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı Af Kanunu kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.06.2018 tarihli ve 75850160-312-E.45837 sayılı “7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri” yazısının 20'nci maddesinde belirtilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 78 inci maddesinden yararlanarak “ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işinin veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibariyle geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler” hükmü gereği Üniversitemiz birimlerine yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin kayıt işlemlerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2/a 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine göre Üniversitemiz Senatosunun 06/02/2017 tarihli toplantısında 466-1/1 karar no ile kabul edilen “Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”nin 5. maddesine (d) bendi eklenmesine,13. Maddesinin (d) bendinin de ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2/b Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7'inci maddesinde Yükseköğretim Kurumlarının iç ve dış değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için bir Kalite Komisyonu oluşturması gerekliliği belirtilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemiz Senatosunun 06/02/2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren “Kalite Güvence Sistemi Kurulması ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”nin Kalite Komisyonunun oluşturulması ve organizasyon yapısı başlıklı 5'inci maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesinde bir Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Ancak, Üniversitemizden ayrılarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kurulması sonucunda, Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyelerinin bir kısmı yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kadrolarına geçmiştir. Bunun sonucu olarak kadroları yeni kurulan üniversitede olan ve Üniversitemizle ilişkileri kalmayan Kalite Komisyonu üyesinin yerine görevlendirilmek üzere belirtilen üyenin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri düzeltmeler yapılarak belirlenen şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Mezkur Yönetmelik gereği doçentlik temel alanlarına uygun şekilde önerilen ve akademik teşvik puanı yüksek olan adaylar arasında belirlenen öğretim üyelerinin komisyon üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi uyarınca Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Turgay AYDOĞAN’ın 23/10/2018 tarihinden itibaren görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi

6- Üniversitemizde atık yönetiminin kurulması amacıyla hazırlanan “Süleyman Demirel Üniversitesi Atık Yönetim Yönergesi”nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Yayın Tarihi: 23.10.2018
Okunma Sayısı: 547
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık