Süleyman Demirel Üniversitesi

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Sonucu

Isparta İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı üzerine 23.11.2018 tarihinde Bilgisayar İşletmeni Ziya Üner’e yapılan sözlü sınav sonucu Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde "Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir." hükmü gereğince ilan edilmiştir.

Sınav sonucuna ulaşmak için tıklayınız

Yayın Tarihi: 30.11.2018
Okunma Sayısı: 2174
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık