Yönetim Kurulu Kararları Top. No:730

Toplantı Tarihi:04/10/2018

Toplantı No     : 730

1/1- Doç. Dr. Ömer ÇELİK’in Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalında Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

1/2 - Doç. Dr. Hakan KORKMAZ’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3 - Doç. Dr. Barış Bülent KIRLAR’ın Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

2- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümüm Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Arş. Gör. Gökçe TUNÇ’un Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere kadrosunun geçici olarak Selçuk Üniversitesine tahsisine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Merve KARAPINAR'ın Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora programına devam etmesi üzerine,  2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ve "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"  uyarınca kadrosu geçici olarak adı geçen Üniversiteye tahsis edilmişti. Arş. Gör. Merve KARAPINAR'ın doktora tez aşamasında olması nedeniyle Danışmanının olumlu görüşü ile doktora eğitimine Üniversitemizde devam edebilmesi için adı geçenin 2547 sayılı Kanunun 35’inci maddesi uyarınca Hacettepe Üniversitesine geçici olarak tahsis edilen kadrosunun Üniversitemize iadesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi

4- Prof. Dr. Songül SALLANGÜL’ün Mustafa POYRAZ isimli adayın eserinin neredeyse tamamını, ana puan grubunun büyük çoğunluğunu oluşturan 25 (yirmi beş) eserin 21 (yirmi bir)  tanesinin Fransızca dilinde olduğunu ve Fransızca dilinde yayınlanan eserlerin Türkçe ve/veya İngilizce (Jüri üyesi olarak yabancı dil alanı olan) dilinde açıklamalı özeti ve/veya bilgilendirmeleri yapılmadığından ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanan 05.12.2012 tarihli ve B.31.0.ÜAK.01/12090 sayılı genelge gereğince jüri üyeliğinden çekilmesinin uygunluğuna ve konunun Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/a- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Mustafa TUNCAY’ın, 2 (iki) yıl süre ile görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5/b- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda görev yapan Öğr. Gör. Müge SUCU POLAT’ın, 2 (iki) yıl süre ile görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.                                                 

5/c- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup, Arama Kurtarma İlkyardım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten Öğr. Gör. Ali ŞENKAYNAĞI’nın 2 (iki) yıl süre ile görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5/d- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Öğr. Gör. Bilgehan KAYA’nın 2 (İki) yıl süre ile görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Öğretim Görevlisi) olarak görev yapan  Adnan Fakak Ahmed ALHAMD'ın 1 yıl süreyle tekrar çalıştırılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Ortak Zorunlu/Seçmeli Dersler Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin 6 ncı maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında okutulacak olan ortak seçmeli derslerine kayıt yaptıracak asgari öğrenci sayısının 60 (altmış) öğrenci kontenjanı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. İsmail ŞEN ve Öğr. Gör. Alper TONGAL'ın kadrolarının 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun uyarınca Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne aktarılması sebebiyle yerlerine aşağıda bilgileri yer alan akademik personellerin  yönetim kurulu üyeliğini yürütmek üzere görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ünvanı Adı Soyadı

Sicil No

Çalışma Alanları

Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim ÖZMEN

02476

İİBF İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü

Öğr. Gör. Esin YAVUZ

02545

Rektörlük

9- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet KİTİŞ, Prof. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT ve Doç. Dr. Hasan KÖSEOĞLU’nun, Göller Bölgesi Teknokentinde faaliyet gösteren PROAKTİFSU Mühendislik Danışmanlık Analiz San. Tic. Ltd. Şirketinde ilgili kanunun ilgili hükmü gereğince görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10/a- Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim elemanı olarak görev yapan Öğr. Gör. Burcu TORUN'un, Isparta Özel İdeal Dil Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Yabancı Dil Kurslarında Danışmanlık görevini yürütmek üzere 15 Ekim 2018 ile 15 Eylül 2019 tarihleri arasında mesai saatleri dışı ve hafta sonlarında alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

10/b- Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim elemanı olarak görev yapan Öğr. Gör. Ceylan YOL'un Isparta Özel İdeal Dil Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Yabancı Dil Kurslarında Danışmanlık görevini yürütmek üzere 15 Ekim 2018 ile 15 Eylül 2019 tarihleri arasında mesai saatleri dışı ve hafta sonlarında alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde bulunan, YDA İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılacak olan 500+500 Kapasiteli Yurt Binası yerinin ekli krokide B1 ile gösterilen alana yapılması için yer değişikliği talebinin uygunluğuna oy çokluğu ile karar verildi. (Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atila GÜL muhalif oy kullandı.)

12- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez Mutfağı tarafından verilen yemek hizmetinin değişen maliyetlerle birlikte güncellenmiş satış fiyatları ekte belirtildiği şekliyle teklif edilen fiyatların uygulanabilmesi ve tercihli yemek salonundaki yemek satış fiyatlarının, toplam üretim maliyetlerinin altında kalmayacak şekilde Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

13- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin UZUNBACAK ile Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğretim Görevlisi Hatice MESCİ' nin birlikte hazırlamış olduğu "Total Quality Management in Turkish Public Sector" isimli kitabın bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarların kendisine ait olmak kaydıyla kendi imkânları ile basılmasına ve sözü edilen kitabın basıldıktan sonra Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına bir adet verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Güncelleme Tarihi: 18.10.2018
Okunma Sayısı: 5042
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!