Süleyman Demirel Üniversitesi

2018 Yılı 2. Dönem İlk Defa Ve Yeniden Atama Kurası Sonucuna Göre Üniversitemize Yerleştirilen Diş Tabibi Adaylarının Dikkatine

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde I ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre 2018 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonuçlan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Üniversitemiz kadrolarına yerleştirilen adayların 19.10.2018 Cuma günü (Mesai bitimi 17:30'a) kadar aşağıda belirtilen belgeleri - Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Aslı görülmek şartıyla kurumumuz tarafından onaylanabilir.)

Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından temin edilebilir. Bilgisayarda hazırlanıp, tek sayfa halinde 3 nüsha olarak düzenlenecektir.)

Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından temin edilebilir. Arkalı önlü çıkarılacaktır.)

Askerlik terhis belgesi veya askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)

Adli sicil belgesi

Vesikalık fotoğraf (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Dilekçe için tıklayınız

Yayın Tarihi: 8.10.2018
Okunma Sayısı: 537
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık