Süleyman Demirel Üniversitesi

ENF-150 (3+0) Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavı

Süleyman Demirel Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığınca verilen ENF-150 (3+0) Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı dersinin muafiyet sınavı, 29 Eylül Cumartesi günü saat 09.30 ve 10.30’da iki oturum şeklinde yapılacak. Sınav giriş belgelerinizi http://enformatik.sdu.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

Not: Sınav giriş belgesi, öğrenci kimlik kartı veya öğrenci belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

* Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 10/3. maddesinde (Değişik:RG-22/10/2012-28449) “Her eğitim-öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere zorunlu okutulmasına karar verilen lisans programları için temel bilgi teknolojileri kullanımı dersi muafiyet sınavı uygulanır. Üniversitenin ilgili birimi tarafından eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde yapılan bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre 100 üzerinden en az 60 başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.”  ifadesi yer almaktadır.

Sınavların eğitim-öğretim yılının ilk haftası içinde yapılabilmesi için ilgili birimler tarafından öğrencilerin üniversitemize ilk kayıtları yapılırken muafiyet taleplerinin alınması gerekmektedir.

 

Yayın Tarihi: 26.9.2018
Okunma Sayısı: 1383
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık