Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 493

Toplantı Tarihi: 03/08/2018

Toplantı No     :493

1- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesinin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavlarında Uygulanacak Kılavuz ve İlan Tarihlerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2/a- Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü   bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programının 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunun birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2/b- Spor Bilimleri Fakültesinin, Spor Bilimleri  Bölümü bünyesinde bulunan Spor Bilimleri I. ve II. Öğretim Programlarının 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu’nun birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile Üniversitemizin bazı bölümleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine aktarılmış olup, her iki üniversitenin bölümleri arasında çift anadal/yandal programına kayıtlı öğrencilerin eğitimlerine kayıtlı olduğu birimde devam etmesinin uygunluğuna ve konunun onay için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Bağıl Değerlendirme Yönergesi değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6- Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde yapılan değişikliğin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

7- Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi’nin 6. Maddesinde yapılan değişiklik teklifinin birimden geldiği ekteki şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Üniversitemiz  lisans programlarına ait ders planları ve ders değişikliklerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Önlisans ve Lisans öğretiminde azami öğrenim süreleri sonunda verilecek ek sınav haklarının kullanılmasına  dair hazırlanan uygulama esaslarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkalığının “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Yönergesi”nin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.          

 

Yayın Tarihi: 3.8.2018
Okunma Sayısı: 571
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık