Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 492

Toplantı Tarihi: 19/07/2018

Toplantı No     :492

1- Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim değişikliğinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2- 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ders planları ve ders değişikliklerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3- 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü ders planları ve ders değişikliklerinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Önlisans ve Lisans öğretiminde azami öğrenim süreleri sonunda verilecek sınav haklarına dair uygulama esaslarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeniden teklif edilmek üzere düzenlenip bir sonraki Senatoda görüşülerek karara bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

 5- Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsünün 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Sanatta Yeterlik Kontenjanları ve Başvuru Koşulları yeniden düzenlenerek güncellenmiş halinin birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurulu Üyesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa KUŞCU’nun emekliye ayrılmasından dolayı boşalan üyeliğe daha sonra yapılacak olan Senato toplantısında karar verilmesine oy birliği ile karar verildi.

        7- Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü bünyesinde bulunan öğretim üyesi sayısının yeterli olmaması nedeniyle Spor Bilimleri I. Öğretim ve II. Öğretim Programlarına 2018-2019 Eğitim- Öğretim Yılında öğrenci alımının durdurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 19.7.2018
Okunma Sayısı: 449
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık