Yönetim Kurulu Kararları Top. No:725

Toplantı Tarihi: 08/08/2018

Toplantı No     : 725

1/1- Doç. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR’in, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Doç. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ’ın, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Doç. Dr. Mustafa KAYAN’ın, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4- Doç. Dr. Mehmet Fahrettin ÖNDER’in, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/5- Üniversitemiz kadrosunda iken atama işlemi başlatılan ve kadro kullanma izni alınan Doç. Dr. Hilmi Cenk BAYRAKÇI’nın 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun ve 22/05/2018 tarih ve 23 sayılı YÖK Yürütme Kurulu kararı uyarınca Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/6- Doç. Dr. Yakup ALTAN’In, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/7- Üniversitemiz kadrosunda iken atama işlemi başlatılan ve kadro kullanma izni alınan Doç. Dr. Bekir ŞAN’ın 18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun ve 22/05/2018 tarih ve 23 sayılı YÖK Yürütme Kurulu kararı uyarınca (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)  Bahçe Bitkileri Bölümü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/8-  Doç. Dr. İbrahim ÜÇGÜL’ün Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Makineleri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Kemal Kürşat BOZKURT’un Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Mustafa KARABACAK’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/3- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Şemsettin CARAN’ın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümümü Mineroloji Petrografi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/4- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Feyza AKARSLAN’ın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/5- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Halil AŞCI’nın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinde görevli  Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü KORTHOLT'un  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 37 nci maddesi uyarınca Isparta Müzesi tanzimi ve çevre düzenlemesinin teknik şartnamesinde belirtilen şekilde hazırlanması için bilgilerin ve görsellerin teyidi amacı ile  01 Eylül 2018 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere Isparta Müzesine ücretsiz danışmanlık yapmak üzere   görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Bankacılık ve  Finans Anabilim Dalına atanan ÖYP Arş. Gör. Türker TEKER yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Üniversitemizde Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında doktora programı bulunmamaktadır. Adı geçenin bölümde hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle doktora eğitimine bölüm görüşü doğrultusunda Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalında devam edebilmesi için; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 9 uncu maddesinin 11 inci fıkrasında “ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul kararı ile yapılabilir.” hükmü uyarınca eğitim göreceği bölümün  İşletme Bölümü  Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı olarak değiştirilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- 2017- YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları kapsamında Üniversitemiz Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahi Onkoloji Bilim Dalını kazanıp, müracaat süresi içerisinde kayıt yaptırmayan Dr. Mustafa TERCAN’ın, 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15'inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78'inci maddesi gereğince ilgilinin eğitime başlayabilmesi için Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı 4'üncü derece araştırma görevlisi kadrosuna kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27.08.2018
Okunma Sayısı: 1988
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!