Yönetim Kurulu Kararları Top. No:724

Toplantı Tarihi: 27/07/2018

Toplantı No     : 724

1/1- Doç. Dr. Nevzat Özgü YİĞİT’in, Üniversitemiz, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/2- Doç. Dr. İsmail TOSUN’un, Üniversitemiz, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Atık Yönetimi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Prof. Dr. Mehmet KÖÇER’in, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4- Doç. Dr. Mustafa KOÇ’un, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Mehmet AVCAR’ın Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Hüseyin Güçlü ÇİÇEK’in Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/3- 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 11inci maddesine göre Doç. Dr. Mustafa SAYGIN’ın Üniversitemiz Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- 2012 Sonbahar TUS Yerleştirme Sonuçlarına göre Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına 01/02/2013 tarihinde yerleşen ve 12/12/2014 tarihinde hakkından feragat ederek görevinden ayrılan Arş. Gör. Murat TÜYSÜZ' ün, 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78 inci maddesi gereğince atamasının yapılabilmesi için, Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 4 üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun aynı birimin ve bölümün Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalına aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5/a- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elamanı kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince Enformatik Bölüm Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Hamit ARMAĞAN’ın, 26.09.2018 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen süre kadar 2547 saylı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5/b- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Öğr. Gör. Hatice KARAVİL’in, 09.08.2018.2018 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen süre kadar 2547 saylı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem ÇETİN’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Antalyaspor Profesyonel Futbol Takımına danışmanlık hizmeti vermek üzere 01.08.2018 tarihinden itibaren 10 (on) ay süre mesai saatleri dışında ve resmi izinlerde danışmanlık ücretinin Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde görev yapan öğretim üyeleri  Prof. Dr. Atıf Can SEYDİM ve Prof. Dr. Zeynep Banu SEYDİM, Amerika Birleşik Devletleri Clemson Üniversitesinde, Güney Karolina Tarım Dairesi, Tarımsal Araştırma ve Girişimcilik Merkezi tarafından desteklenen “Exploring Natural Products for Antibiotic Free Birds" (Kanatlı Et Endüstrisi İçin Antibiyotiksiz Doğal Ürünlerin Geliştirilmesi) başlıklı projede araştırmacı olarak görev almak üzere 14.09.2018-17.09.2019 tarihleri arasında uzun süreli ücretli izinli (sabatik), 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 5 inci maddesinin a) bendi uyarınca  Amerika Birleşik Devletleri'nde görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ'ın 12.01.2018 tarihinde 705/3 sayılı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen görevlendirilmesinde şirketin ismi "İO Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti." olarak yazılması gerekirken PROAKTİFSU Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. olarak yazıldığından Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ’ın görevlendirildiği şirketin isminin "İO Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti." olarak güncellenerek yeniden Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan yerine getirerek 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Göller Bölgesi Teknokenti İO Çevre Çözümleri Araştırma Geliştirme Ltd. Şti’nde “Burdur Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” kapsamında danışman olarak 2547 sayılı Kanunun 37. maddesine göre onay tarihinden itibaren 30.08.2019 tarihine kadar mesai saatleri dışında ve hafta sonları iki haftada bir gün alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Doğu ve Batı Yerleşkesinde bulunan Spor Tesislerinin, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin akademik, bilimsel eğitimleri için öncelikli alanlar olması ve diğer tüm Üniversitemiz öğrencileri tarafından kullanım planlarının Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilmesine ve ilgili spor tesislerinin Spor Bilimleri Fakültesine bağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27.08.2018
Okunma Sayısı: 1620
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!