Süleyman Demirel Üniversitesi

Yedeklerden Sözleşmeli Personel 4/B Alımı

Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilmek üzere 07.05.2018 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanan sözleşmeli personel (4/B) alımı ile ilgili ilana müracaat eden adayların başvuruları 25.05.2018 tarihinde toplanan inceleme komisyonunca incelenmiş, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan sıralamaya göre  ilanımızdaki niteliklere uygun olan 93 (doksanüç) adet pozisyona asil olarak kazananlar; Üniversitemiz internet sayfasında 29.05.2018 tarihinde ilan edilmiş ve ilgililere 12.06.2018 tarihine kadar sözleşme imzalamak üzere Üniversitemize istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri duyurulmuştur.

Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilmek üzere asil olarak kazananların başvuru yapmaması nedeniyle 56 (ellialtı) adet yedek kazananlardan sözleşme yapılmak üzere çağrılmıştı. Yedek olarak çağrılanlarında başvuru yapmaması nedeniyle 1’nci sıradaki 15 (onbeş) adet hemşire pozisyonu için çağrılan yedek adaylardan atanmaya hak kazanan 5 (beş) adayın, 2’nci sıradaki 5 (beş) adet hemşire pozisyonu için çağrılan yedek adaylardan atanmaya hak kazanan 5 (beş) adayın, 3’ncü sıradaki 8 (sekiz) adet diğer sağlık personeli pozisyonu için çağrılan yedek adaylardan atanmaya hak kazanan 8 (sekiz) adayın, 4’üncü sıradaki 5 (beş) adet diğer sağlık personeli pozisyonu için çağrılan yedek adaylardan atanmaya hak kazanan 5 (beş) adayın, 5’inci sıradaki 1 (bir) adet diğer sağlık personeli pozisyonu için çağrılan yedek adaylardan atanmaya hak kazanan 1 (bir) adayın başvuru yapmaması nedeniyle Yedeklerden Sözleşmeli Personel alımı ilanındaki 25 (yirmibeş) adet sözleşmeli personel pozisyonu boş kalmıştır.

Bu nedenle sözleşmeli personel alımı ilanımızı yedek olarak kazanan ekli listelerdeki yedek olarak adı-soyadı yazılan personelin çağrılmasına karar verilmiştir. Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere yedek olarak kazanan ekli listelerdeki adı geçenlerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 28 Ağustos 2018 Salı günü saat:17.30’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi. (Aslı görülmek şartıyla kurumumuz tarafından onaylanabilir.)

2-Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

3-2016  KPSS sınav sonuç belgesi. (İnternet çıktısı.)

4-Askerlik terhis belgesi veya askerlik durum belgesi. (Erkek adaylar için)

5-Adli sicil belgesi.

6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından temin edilebilir. Bilgisayarda hazırlanıp, tek sayfa halinde 3 nüsha olarak düzenlenecektir.)

7-Vesikalık fotoğraf. (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş.)

8-Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından temin edilebilir. Arkalı önlü çıkarılacaktır.)

Listeyi görmek için tıklayınız

Başvuru dilekçesi için tıklayınız

Yayın Tarihi: 7.8.2018
Okunma Sayısı: 1924
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık