Yönetim Kurulu Kararları Top. No:722

Toplantı Tarihi: 28/06/2018

Toplantı No     : 722

1/1- Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK’ün, Üniversitemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

  1/2- Doç. Dr. Ömer ŞEKERCİ’nin, Üniversitemiz, Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/3- Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Periodontoloji Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna başvuran Doç. Dr. Özlem FENTOĞLU’nun atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

1/4- Doç. Dr. Yılmaz ÇATAL’ın, Üniversitemiz, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Amenajmanı Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- Doç. Dr. Gaye ATİLLA’nın, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- Doç. Dr. Ozan DEMİRÖZER’in Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/3- Doç. Dr. Doğan DEMİRCİ’nin Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/4- Doç. Dr. Kevser ÇELİK’in Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi

2/5- Doç. Dr. Yavuz Fındık'ın Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Ağız, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/6- Doç. Dr. Esin Bozdemir'in Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına İngiltere'de "Jeopolitik ve Büyük Strateji" alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimi tamamlayarak yurda dönen Mehmet Evren EKEN'in mecburi hizmet yükümlüsü olarak açıktan atamasının yapılması için, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nükleer Tıp Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 4 üncü derece öğretim görevlisi kadrosunun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına aktarılmasına ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/1- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında İran Uyruklu Sina NOEİ’nin yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Dr. Öğretim Üyesi) olarak çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4/2- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Belçika Uyruklu Peter Louis Mariette TALLOEN’in yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Dr. Öğretim Üyesi) olarak çalıştırılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Fakültelerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanmış olup Enstitülerde kayıtlı öğrenci olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kaynak modülüne giriş yapılan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak kaynak aktarımının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli Prof. Dr. Nurhan PAPATYA'nın Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde döner sermaye kapsamında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ile 5 farklı üniversiteden farklı bilim disiplinlerinden 12 akademisyenin yer aldığı "Türkiye Doğal Taş Potansiyeli, Ekonomisi ve Çevresel Etkileşimleri" başlıklı projede 3 (üç) ay süre ile alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla mesai saatleri dışında ve hafta sonları görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesinde görevli Prof. Dr. Mehmet Faruk GÜRBÜZ'ün, mesai saatleri dışında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'ne (İMİB) bağlı "Türkiye Doğal Taş Potansiyeli, Ekonomisi ve Çevresel Etkileşimleri" başlıklı projede danışmanlık yapmak üzere alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla mesai saatleri dışında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mehmet Ali KARAGÖZ'ün, Isparta-Yalvaç Belediyesi tarafından talep edilen Isparta-Yalvaç Belediyesi Kaşaşağı Mahallesi Fabrika Bacaları (Baca I ve Baca II) (Envanter No:29 ve 30) Rölöve-Restorasyon-Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması konusunda, döner sermaye birimi kapsamında Üniversitemiz imkanlarından yararlanılmadan projelerin hazırlanabilmesi için gerekli olan alan ve diğer tüm çalışmalar için Yalvaç Belediyesi 2018 Yılı Bütçesinden ödeme yapabilmesi için söz konusu protokolün yenilenerek alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla onay tarihinden itibaren hafta sonları ve hafta içi mesai saatleri dışında 6 (altı) ay süre ile görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI'nın Isparta Yalvaç Belediyesi Kaşaşağı Mahallesi Fabrika Bacaları (Baca I ve Baca II) Restorasyon-Restitüsyon projelerinin hazırlanması kapsamında 08.03.2017 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile görevlendirilmiş olmasına karşın proje teslim tarihinin çalışma sırasında istenilen zemin kazısına bağlı resmi prosedürler ve uygulama süreçleri nedeni ile 2018 yılında gerçekleşebileceği ve gerekli ücretin tarafına ödenebilmesi için 2017 yılına ait protokol yerine, Yalvaç Belediyesi 2018 yılı bütçesinden ödeme yapılabilmesi için söz konusu protokolün yenilenmesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca Dr. Öğr. Üyesi Seda ŞİMŞEK TOLACI'nın Yalvaç Belediyesi Kaşaşağı Mahallesinde bulunan 29 ve 30 envanter numarası ile tescillenmiş tuğla fabrika bacaları (Baca I ve Baca ll) üzerinde oluşan çatlaklara karşı belediye tarafından yaptırılacak acil önlem çalışmaları kapsamında yapılacak rölöve, restorasyon ve restitüsyon proje çalışmaları için, üniversite imkanları kullanılmadan onay tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile hafta içi mesai saatleri dışı ve hafta sonları dahil olmak üzere ayrıca bu iş için şirketten alınacak çalışma bedelinin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK'in,  Orman ve Su İşleri Bakanlığı,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yetkisi dahilinde "Burdur Gölü Sulak Alan Revize Yönetim Planı Projesi" işi kapsamında Anadolu Çevre Ormancılık Haritacılık İnş. Tic. ve Sanayi Ltd. Şti. adına arazi çalışmaları yapmak üzere, 6 (altı) gün süreyle hafta sonları botanik uzmanlığı ücretinin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT'in, Metnes Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.'ne arazilerin sınıflarını belirleyen raporu hazırlamak üzere, 18.06.2018 tarihlerinden itibaren 15 (onbeş) gün süre ile haftasonları ve mesai saatleri dışında ve alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması şartıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Veli UYGUR'un Anadolu Çevre Ormancılık Haritacılık İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.'ne tarım uzmanı olarak danışmanlık yapmak üzere onay tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında,  alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇELİKKOL'un Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Isparta Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Uzlaştırmacı listesinde yer aldığından onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile Isparta Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonda Uzlaştırmacı olarak alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması şartıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Ata Utku AKÇİL'in Isparta Kaymakkapı Vergi Dairesine bağlı 484.074.5030 vergi numaralı KEOSER Yerbilimleri Servisi Danışmanlık Mühendislik Madencilik Makine İnşaat Ziraat San. ve Tic. Ltd. şirketinde uzmanlık alanı olduğu konularda danışmanlık hizmeti vermek üzere Temmuz 2018- Temmuz 2019 tarihleri arasında 12 (on iki) ay süre ile mesai saatleri dışında alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması şartıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup Müzik Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne görevlendirilen, Öğr. Gör. Çetin KORUK 'un görev süresinin 11.07.2018 tarihinde bitecek olması nedeniyle, görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

16- Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Rasih YAZKAN’ın, hazırlamış olduğu “Pratik Pnömotoraks” isimli kitabın bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarın kendisine ait olmak kaydıyla, kendi imkanları ile basılmasına ve sözü edilen kitabın basıldıktan sonra Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına bir adet verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17-Üniversitemizce 06/06/2018 tarihinde Hürriyet Gazetesine verilen ilana göre münhal bulunan bölüm ve anabilim dallarındaki Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuran adayların eserlerini ve bilimsel çalışmalarını incelemek üzere aşağıda belirtilen jürinin teşkiline oy birliği ile karar verildi.

18- Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 25.06.2015 tarih ve 636/10 sayılı kararı ile Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu üyesi olarak görevlendirilen Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsa TELCİ’nin kadrosunun Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine aktarılması sebebiyle, Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge’nin ilgili maddesi hükmü uyarınca yerine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet GENÇTÜRK’ün seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

19- Üniversitemiz “Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı Yönergesi” çerçevesinde 2017- 2018 Eğitim- Öğretim Yılı yaz döneminde Eğitim Fakültesi bünyesinde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programının ücretinin 2.050,00 TL olarak belirlenmesine, belirlenen ücretin ilk taksitinin kayıt sırasında ikinci taksitinin ise ikinci yarıyıl kayıt yenileme tarihlerinde olmak üzere iki eşit taksitte alınmasının uygunluğuna 2017- 2018 eğitim öğretim yılı yaz döneminde Eğitim Fakültesi bünyesinde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programına kayıt yaptıranlara ücret iadelerinin ne şekilde yapılacağının birimden gelen şekliyle kabulüne ve tüm mali işlemlerini yapmak üzere Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 31.07.2018
Okunma Sayısı: 2862
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!