Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 490

Toplantı Tarihi: 31/05/2018

Toplantı No     :490

1/a- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Tezli Yüksek Lisans programının açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/b- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı bünyesinde Disiplinlerarası İletişim Bilimleri Doktora programının açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/c- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün İşletme Anabilim Dalı bünyesinde Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler Doktora programının açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/d- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün Ekonometri Anabilim Dalı bünyesinde Ekonometri Doktora programının açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/e- Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsünün İktisat Anabilim Dalı bünyesinde Girişimcilik ve Yenilik İktisadı II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programının açılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ekteki şekli ile uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde 07/02/2008 tarihli ve 262/7 sayılı Üniversite Senato Kararı ile yürürlüğe giren “Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Cumhuriyetleri İle Türk ve Akraba Toplulukları Öğrenci Hizmetleri Koordinatörlüğü Yönergesinin” hükmünü kaybetmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılarak koordinatörlüğün kapatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- 26/11/2014 tarihli ve 233/12 sayılı Üniversite Senato Kararı ile yürürlüğe giren “Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Kılıçaslan Yönetim Danışmanlık Sistemi Yönergesinin” hükmünü kaybetmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde 10/09/2009 tarihli ve 296/12 sayılı Üniversite Senato Kararı ile yürürlüğe giren “Süleyman Demirel Üniversitesi Balkan Ülkeleri İşbirliği Yönergesinin” hükmünü kaybetmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılarak koordinatörlüğün kapatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- 08/01/2009 tarihli ve 283/6 sayılı Üniversite Senato Kararı ile yürürlüğe giren “Süleyman Demirel Üniversitesi Yayın Yönergesinin” hükmünü kaybetmesi nedeniyle yürürlükten kaldırılarak koordinatörlüğün kapatılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7- Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü bünyesinde Üniversitemiz ile “Dongduk Kadın Üniversitesi” (Güney Kore) arasında imzalanıp Türkçe-İngilizce olarak hazırlanan İkili İşbirliği Protokolünün birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Yükseköğretim Kurumlarında Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Üniversitemiz Emeklilik yaş haddini doldurmuş öğretim üyelerinin sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesi kriterlerinin ekteki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 32 nci maddesi hükmü ve Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünün kurulmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurul üyesi Prof. Dr. Ramazan ÖZÇELİK, Prof. Dr. Bahri KARLI ve Prof. Dr. Abdullah ÖZSOY’un Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde görev yapmaları sebebiyle bu öğretim üyeleri yerine Prof. Dr. Atila GÜL, Prof. Dr. Gülcan ÖZKAN ve Prof Dr. Servet DEMİRDAĞ’ın Üniversitemiz Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurul üyesi olarak görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Sosyal Bilimler Enstitüsünün, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans-Doktora Kontenjanları ve Başvuru Koşullarının birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 31.5.2018
Okunma Sayısı: 978
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık