Yönetim Kurulu Kararları Top. No:721

Toplantı Tarihi: 22/06/2018

Toplantı No     : 721

1- Doç. Dr. Veli UYGUR’un, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Nihat MOROVA’nın, Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Aygen OKSAY’ın, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/3- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Serpil SENAL’ın, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/4- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Burcu ASLANTAŞ ATEŞ’in, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/5- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Didar BÜYÜKER İŞLER’in, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/6- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Hasan KÖSEOĞLU’nun, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/7- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Habib GÜRBÜZ’ün, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/8- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Özgür BAŞER’in, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/9- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Hatice TOKSÖZ’ün, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/10- 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Doç. Dr. Ahmet COŞKUN’un, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Ziraat Fakültesinde münhal bulunan ve 16/05/2018 tarihinde Habertürk Gazetesinde ilan edilen profesör kadrosuna başvuran profesör adayının Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriteri Çerçevesinde dosyalarının incelenmesi için gönderilecek bilim alanı ile ilgili jüri üyelerinin tespitinde en az 3 (üç) üyenin Üniversitemiz dışından olmak üzere 5(beş) asil ve 2 (iki) yedek jüri üyesinin belirlenmesi

4- Rektörlüğümüz bünyesinde münhal bulunan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sayfasında 12.06.2018 tarihinde 1025606, 1025607, 1025608 ve 1025599 ilan numarası ilan edilen ve Rektörlük bünyesine alınacak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31 nci maddesi uyarınca alınacak öğretim görevlisi kadrosuna müracaat eden adayların (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen (Değişik üçüncü fıkra: 22/2/2018-7100/8 md.)”... Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz ve bunlara ders ücreti ödenmez...” hükmü uyarınca) Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin 9, 10, 11, ve 12 nci maddeleri uyarınca Ön Değerlendirme ve Giriş Sınavı asil ve yedek jüri üyelerinin ekteki şekilde ve Ön Değerlendirmenin 29/06/2018 tarihinde saat 15.00’de Giriş Sınavının 03/07/2018 tarihinde ve saat 11.00’de Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi E-8 Amfisinde  yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02.07.2018
Okunma Sayısı: 2321
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!