Süleyman Demirel Üniversitesi

Yedeklerden 4/B Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğünde, istihdam edilmek üzere 07.08.2017 tarihli Sözcü Gazetesinde ilan edilen sözleşmeli personel (4/B) alımı ile ilgili ilana müracaat eden adayların başvuruları 24.08.2017 tarihinde toplanan inceleme komisyonunca incelenmiş, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan sıralamaya göre ilanımızdaki niteliklere uygun olan ellibeş (55) adet pozisyona asil olarak kazananlar: Üniversitemiz internet sayfasında 25.08.2017 tarihinde ilan edilmiş ve ilgililere 15.09.2017 tarihine kadar sözleşme imzalanmak üzere Üniversitemize istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri gerektiği duyurulmuştur.

Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1’inci sıradaki iki adet hemşire pozisyonu için çağrılan yedeklerden atanmaya hak kazanan 2 adayın ve 2’nci sıradaki bir adet hemşire pozisyonu için çağrılan yedeklerden atanmayı hak kazanan adayın başvuru yapmaması nedeniyle 3 adet hemşire (sözleşmeli personel) pozisyonu boş kalmıştır. Bu nedenle 1’inci sıradaki hemşire pozisyonundan boş kalan 2 adet hemşire pozisyonu için yedek olarak sıralamaya giren Muhammet Kiraz ile Semra Güleç’in çağrılmasına ve 2’nci sıradaki hemşire pozisyonundan boş kalan 1 adet hemşire pozisyonu için yedek olarak sıralamaya giren Yasemin Örs’ün çağrılmasına karar verilmiştir. Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere yedek olarak kazanan adı geçenin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 10 Temmuz 2018 Salı günü saat 17.30’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi, istenilen belgelere ulaşmak için tıklayınız

Başvuru dilekçesi için tıklayınız

Yayın Tarihi: 28.6.2018
Okunma Sayısı: 2414
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık