Süleyman Demirel Üniversitesi

Yönetim Kurulu Kararları Top. No:719

Toplantı Tarihi: 13/06/2018

Toplantı No     : 719

1- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Lütfi ANTALYALI'nın, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesine 4249 sayılı Kanun ile eklenen son fıkra uyarınca bütün özlük hakları saklı kalmak üzere 01/09/2018 tarihinden itibaren yolluksuz-yevmiyesiz, aylıklı-izinli olarak 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 13.6.2018
Okunma Sayısı: 859
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık