Yönetim Kurulu Kararları Top. No:717

Toplantı Tarihi: 31/05/2018

Toplantı No     : 717

1- ÖSYM tarafından 25/02/2018 tarihinde yapılan 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem için Üniversitemiz Tıp Fakültesinin 35 adet kontenjanına ekli listede belirtilen boş kadroların Anabilim Dallarına tahsisi ile söz konusu kadroların kadro kullanma izni alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için uyarınca kullanma izni alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsüne Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanmış olup Enstitülerde kayıtlı öğrenci olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kaynak modülüne giriş yapılan araştırma görevlilerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak kaynak aktarımının uygunluğuna, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

4- 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına İngiltere'de "Bilgisayar Yazılımı" alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimi tamamlayarak yurda dönen Ferdi SARAÇ'ın mecburi hizmet yükümlüsü olarak açıktan atamasının yapılabilmesi için, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 4'üncü derece öğretim görevlisi kadrosunun aynı birimin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalına aktarılması ve kullanma izni alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Hazırlama Anabilim Dalında Hindistan Uyruklu Sandeep PANDA'nın yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Dr. Öğretim Üyesi) olarak 1 (bir) yıl süreyle çalıştırılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalında görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne kadrosu geçici olarak tahsis edilen ÖYP Arş. Gör. Gökçe BAŞKESEN'in, yeterlilik sınavını geçmesi üzerine Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların ilgili hükmü uyarınca tez çalışmalarına Üniversitemizde devam edebilmesi için Gazi Üniversitesine geçici olarak tahsis edilen kadrosunun Üniversitemize iadesi talebinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ'ın 2017 Aralık Dönemi Doçentlik Sınavı Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Doçentlik Sınavı Eser İnceleme Jürisinde Doçent Adayı Fatma NİSAN'ın Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca verilen jüri üyeliğinden dilekçesinde belirttiği nedenlerden ve Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanan 05.12.2012 tarihli ve B.31.0.ÜAK.01/12090 sayılı genelge gereğince çekilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice YAKUT’un, Isparta Şehir Hastanesinde proje çalışması yapmak üzere onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle her hafta Cuma günleri öğleden sonra Sağlık Bilimleri Fakültesindeki görevlerini aksatmamak kaydı ile alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT'in, Serdar ÇİMENBİÇER adlı kişinin talebinde belirttiği arazilerin sınıflandırmasını yapmak üzere, onay tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile hafta sonları ve mesai saatleri dışında ve adı geçen kişiden alacağı ücretin Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

10- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ, Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ, Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK, Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN, Arş. Gör. Deniz AKBAY'ın, Üniversite Sanayi işbirliği çerçevesinde döner sermaye kapsamında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ile 5 farklı Üniversiteden farklı bilim disiplinlerinde 12 akademisyenin yer aldığı (Türkiye Doğal Taş Potansiyeli, Ekonomisi ve Çevresel Etkileşimleri) başlıklı projesinde görev almak üzere onay tarihinden itibaren 3 ay süre ile alacakları ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Meriç Isparta Şehir Hastanesinde spor yaralanmaları, el cerrahisi veartroskopik cerrahi (omuz, el bileği, ayak bileği) alanlarında gerekli tedavileri gerçekleştirmek üzere haftada 2 (iki) gün Pazartesi ve Çarşamba günleri onay tarihinden itibaren görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Pınar GÖKTAŞ'ın Global Entrepreneurship kongresine katılmak üzere izinli sayılmasına ve yolluklu yevmiyeli (uçakla) olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı olarak görev yapan Öğr. Gör. Ümit KARA'nın 11903606-050-04-04-E.434 sayılı projede KOSGEB destekli Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama faaliyeti gösterecek şirket için şirket ortağı olarak projeyi ücretsiz yürütmek üzere 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun ilgili hükmü gereğince görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan Öğr. Gör. Mustafa YILMAZER’in 27.03.2018 tarihinden itibaren (2) iki yıl süre ile görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde bulunan 113 ada, 183 ve 185 parsellerin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun gereği kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Yararı Kararının alınmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

16- Mülkiyeti üniversitemize ait olan Isparta İli merkez kampüsü ile ilçe yerleşkelerimizde bulunan; kantin, kafeterya, fotokopi odası, çay ocağı, balık üretim tesisi, otomat makinası yeri, kuaför yeri gibi taşınmazların 5 yıl süreyle, baz istasyonu yeri, halk otobüsleri kart dolum yer ve bilet satış yeri, taksi durağı, banka ATM yeri, banka şubesi yeri, PTT yeri gibi alanların ise 10 yıl süre ile kiralanabilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 64 üncü maddesi gereğince izin alınmak üzere  Milli Eğitim Bakanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

17- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve ekinde alınan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazıları ile Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Bölümü kurulması, Makine Mühendisliği Bölümü altındaki Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalının yeni kurulacak bölüme aktarılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir. Bu nedenle; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalında bulunan dolu ve boş kadroların 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince aynı fakültenin Otomotiv Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalına aktarılmalarına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

18- Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalının Dönemlik ve Saatlik ders ücreti ile teklifinin, 2018-019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren her dönem için 2500 TL, olmasına ve öğretim üyelerine ödenecek olan birinci öğretim saatlik ders ücretinin 5 kat üzerinden ödenmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

19- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Sıdıka OKTAY, TÜBİTAK 2219 nolu yurtdışı doktora sanrası araştırma burs programı kapsamında başvuru yaptığı "İslam Meşşai Geleneğinde İlahi İnayet Delili ve Thomas Aguinas'ın Görüşleri Üzerindeki Etkileri" isimli projesi onaylanmış olup Marguette University, Faculty of the The Klingler College of Art and Sciences and The Department of Philosophy, Milwaukee-Amerika Birleşik Devletlerinde misafir araştırmacı olarak 16 Temmuz 2018 - 15 Temmuz 2019 tarihleri arasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereği 1 (bir) yıl süre ile yolluksuz-yevmiyesiz maaşlı olarak 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 5 inci maddesinin a bendi uyarınca görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

20- Üniversitemizde görev yapan 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi ekli listede adı, soyadı, unvanı, TC kimlik numarası ve görev yeri belirtilen personelin terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen akademik unvana haiz personelin dosyaları ayrı ayrı incelenmiştir. Bu kapsamda adı geçen akademik personelin FETÖ/PDY terör örgütüne üyeliği/mensubiyeti/iltisakı/irtibatı olduğu değerlendirilmektedir.

29.10.2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendi gereğince işlem yapılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 20.06.2018
Okunma Sayısı: 1895
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!