Süleyman Demirel Üniversitesi

Üniversitemizde Yabancı Uyruklu Akademisyen Çalıştırılması Hakkında

Üniversiteler tanım gereği evrenselliği içermektedir. Avrupa Üniversiteler Birliği’nin 2013 tarihinde yayınladığı “Küresel Üniversite Sıralamaları ve Etkileri” başlıklı raporda vurgulandığı üzere SRC ARWU, Thomson Reuter ve Universitas 21 gibi uluslararası üniversite sıralama çalışmaları, bu sıralamalarını hesaplarken gerek araştırma gerekse eğitim boyutunda üniversitelerde istihdam edilen yabancı akademisyen sayılarını dikkate almaktadırlar. Ülkemizde de TÜBİTAK’ın yapmış olduğu “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasında öğrenci, proje ve öğretim elemanlarının uluslararasılaşma boyutu göz önünde bulundurulmaktadır.

Bu bağlamda üniversitemizde çeşitli bölüm, proje faaliyetleri, uluslararası anlaşmalar ve laboratuvarların ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde YÖK’ten alınan izinle yabancı uyruklu akademisyenler çalıştırılmaktadır. Bunun yanı sıra kısa ve uzun süreli akademisyen hareketliliği çerçevesinde, ERASMUS, YÖK proje tabanlı değişim ve yurtdışı araştırma bursu (Mevlâna Programı), TÜBİTAK Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programları haricinde de üniversitemize yabancı akademisyenler gelmekte, Üniversitemiz akademisyenleri de dünya üzerindeki başka üniversitelere çalışma ziyaretlerinde bulunmaktadırlar.

Üniversitemizde ABD, Nijerya, İngiltere, Mısır, Filistin, Arnavutluk, Rusya, Almanya, Filistin, Gürcistan, Hollanda, Afganistan, Moldova, Etiyopya, İran, Hindistan, Irak, Suriye, Malezya, Azerbaycan, Finlandiya gibi çeşitli ülkelerden akademisyenler uzun yıllar sözleşmeli olarak çalışmış ve halen de çalışmaktadırlar. Ayrıca web sitemizde yayınlanan üniversitemizin 2006-2010 ve 2016-2020 dönemlerine ait stratejik planlarında uluslararası boyut ana strateji ekseni olarak yer almaktadır. Üniversitemizin zenginliği olarak değerlendirdiğimiz uluslararası projelere, öğrenci ve öğretim elemanlarına desteğimiz bilimsel ilkeler ve yasal mevzuat çerçevesinde devam edecektir.

Yayın Tarihi: 19.6.2018
Okunma Sayısı: 4314
Yayınlayan: SDÜ Basın
Yukarı çık