Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 489

Toplantı Tarihi: 23/05/2018

Toplantı No     :489

1- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunun, 08/05/2018 tarih ve 371/1 sayılı kararı sonucunda, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Akademik Takviminde belirtilen bahar yarıyılı final sınav tarihlerinin 09/06/2018-10/06/2018 tarihlerinden 02/06/2018-03/06/2018 tarihlerine alınmasına bütünleme sınav tarihlerinin 30/06/2018-01/07/2018 tarihlerinden 09/06/2018-10/06/2018 tarihlerine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

2- 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan azami öğrenim süresini dolduran önlisans öğrencileri için uygulanacak olan ek sınav tarihlerinin aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

9 Temmuz 2018 Pazartesi-10 Temmuz 2018 Salı

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Önlisans Öğrencileri İçin Ek Sınav Başvuruları (Dilekçe İle İlgili Bölüm Başkanlıklarına)

11 Temmuz 2018 Çarşamba- 17 Temmuz 2018 Salı

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Önlisans Öğrencileri İçin Ek Sınav Başvurularının Değerlendirmesi (Bölüm İntibak Komisyonları)

18 Temmuz 2018 Çarşamba-19 Temmuz 2018 Perşembe

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Önlisans Öğrencileri İçin Ek Sınav Başvurularının Yönetim Kurulularında Değerlendirme ve Kararı

20 Temmuz 2018 Cuma

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Önlisans Öğrencileri İçin Ek Sınav Kararlarının Birimlerin Web Sayfasından İlanı

30 Temmuz 2018 Pazartesi-03 Ağustos 2018 Cuma

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Önlisans Öğrencileri için Azami Öğrenim Süresini Dolduran Tüm Önlisans Öğrencileri İçin 1. Ek Sınav (5 Gün)

03 Eylül 2018 Pazartesi-07 Eylül 2018 Cuma

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Önlisans Öğrencileri İçin 2. Ek Sınav (5 Gün)

3- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun, Trimester Programlarının 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi Bahar ve Yaz dönemlerinde yapılan değişikliğin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

4- 07.05.2018 tarihinde toplanan Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunun 2017-2018 Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Dönemi Akademik Takviminin birimden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere lisans programlarında Yabancı Diller Yüksekokulunun 20.03.2018 tarihli ve 71/01 nolu Yüksekokul Kurul Kararında belirtildiği şekilde seçmeli yabancı dil derslerinin açılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6- Fen Edebiyat Fakültesi Disiplin Kurulunda öğretim üyesi ile ilgili konuların görüşülmesi esnasında salt çoğunluğun sağlanabilmesi amacıyla 2547 sayılı Kanunun 53/E maddesi uyarınca öğretim üyelerinden 1 (bir) asil ve 1 (bir) yedek üye olarak Prof. Dr. Mustafa YAVUZ ve Prof. Dr. Selda TEKİN ÖZAN’ın Fen Edebiyat Fakültesi Disiplin Kurulunda görev yapmak üzere görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7- Eğitim Fakültesi bünyesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı yaz döneminde açılması planlanan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının Akademik Takvimi ve kontenjanlarının birimden geldiği şekliyle kabulüne, atamaya esas alanlardan grup açılabilmesi için kontenjanların; ön kayıtların alınması esnasında alan bazlı olarak 10 (on) kişi altında kalan gruplarının açılmaması ve bu hususta ilana çıkılmaması, 10 (on) kişi grup oluşturulan öğrencilerin kesin kayıt yaptıranlardan mağduriyet yaşanmaması amacıyla 10 (on) kişilik sınır dikkate alınmayarak eğitimlerine devam etmelerinin sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 23.5.2018
Okunma Sayısı: 1345
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık