Yönetim Kurulu Kararları Top. No:714

Toplantı Tarihi: 08/05/2018

Toplantı No     : 714

1- 06 Mart 2018 tarihli 30352 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan (7100) "Yükseköğretim Kanunu île Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un GEÇİCİ MADDE 11 "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla "yardımcı doçent" kadrolarında bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman" ve "uzman" kadrolarında bulunanlar "öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.” denildiğinden, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta olan Öğr. Gör. Nejat Gökhan EREM, Öğr. Gör. Cemil TULUM ve Öğr. Gör. Gürel DOĞAN'ın, ekli listede belirtilen dolu kadroların 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karşılarında gösterilen programlara aktarılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev yapmakta iken; 17/10/2016 tarihinde emekli olarak Üniversitemizden ayrılan ve 2547 sayılı Kanunun 60/b değişik maddesi gereğince tekrar göreve dönme talebinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi İsmail GÖKDAYI'nın açıktan (tekrar) atamasının yapılabilmesi için, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 1 inci derece doktor öğretim üyesi kadrosunun Atabey Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programına aktarılmasına ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali İktisat Anabilim Dalında serbest bulunan 1 adet 1 inci derece doçent kadrosunun aynı birim ve bölümün Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalına aktarılmasına ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

04- 1416 sayılı Kanun kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adına İngiltere'de "Bilgisayar Yazılımı" alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimi tamamlayarak yurda dönen Ferdi SARAÇ'ın mecburi hizmet yükümlüsü olarak açıktan atamasının yapılabilmesi için, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında boş bulunan 1 adet 4'üncü derece araştırma görevlisi kadrosunun aynı birimin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalına aktarılmasına, 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmak üzere konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Arş. Gör. Fatma SIRTKAYA'nın Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca kadrosunun geçici olarak Marmara Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Arş. Gör. Betül AZAKLI ARSLAN'ın Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimi yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Eczacılık Fakültesinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16. Maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 34. Maddesi uyarınca görev yapan Muhammed Tilahun MUHAMMED’in, yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Öğretim Görevlisi) olarak 1 (bir) yıl süreyle sözleşmesinin uzatılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 16. Maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 34. Maddesi uyarınca Irak Uyruklu Omama Hashım Younıs ALALABAQI’nın, yabancı uyruklu sözleşmeli personel (Öğretim Görevlisi) olarak 1 (bir) yıl süreyle çalıştırılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

9/a- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. İsmail KARACA'nın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 37. maddesi uyarınca SUMI AGRO TURKEY Tarım İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firması tarafından yapılması talep edilen Keyplex isimli ürünün Turunçgillerde Yan Etkisi ile ilgili ilaç denemesini yapmak üzere şirketten alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9/b- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. İsmail KARACA'nın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 37. maddesi uyarınca SUMI AGRO TURKEY Tarım İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firması tarafından yapılması talep edilen Tunga isimli ürünün sistemik etkisi ile ilgili ilaç denemesini yapmak üzere şirketten alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulunda görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Halil SÜEL’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 37. Maddesi uyarınca AK-TEL MÜHENDİSLİK EĞT. TURZ. GIDA. SAN. TİC.LTD. ŞTİ. tarafından yürütülen “İstanbul Sarıyer İlçesi Kısırkaya Mevkii Biyo-Ekolojik Temelli Bilimsel Rapor Hazırlanması” kapsamında danışman olarak görev alması sadece literatür çalışması ve ilgili toplantılara katılabilmesi için şirketten alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK'in, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 37. maddesi uyarınca Isparta İli Sütçüler İlçesi Çandır Köyü mevkiinde 60351 ruhsat numaralı 247,7 hektarlık sahanın 24,46 hektarlık kısmında Birim Madencilik Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilen mermer ocağının kapasite artışı planlandığından söz konusu mermer ocağının açılıp işletilmesi neticesinde Ülkemizin Biyolojik Çeşitliliği açısından gen kaybına sebep olmayacağı konusunda ayrıntılı rapor düzenlemek üzere şirketten alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman KAVASOĞLU'nun, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 37 nci maddesi uyarınca T.M.M.O.B Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Isparta İl Temsilciliğinde Temel Bilirkişilik Eğitimi Programında eğitim vermek üzere alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Oya BÜYÜKYAVUZ'un, Üniversitemizdeki asli görevlerini aksatmadan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 37 nci maddesi uyarınca Özel Burdur Bahçeşehir Ortaokulu Müdürlüğünde 2 dönem boyunca haftada 1 (bir) gün Kurum öğretmenlerine Eğitim Danışmanlığı yapmak üzere onay tarihinden itibaren alacağı ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması kaydıyla görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

14/a- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli Doç. Dr. Murat ÇUHADAR’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38. Maddesi uyarınca Antalya Rehberler Odası tarafından yürütülen “Turist Rehberlerinin Yaşam Doyumlarının Mesleğe Bağlılık ve Tükenmişlik Üzerine Etkisinde İş Güvencesinin Aracılık Rolünün İncelenmesi” projesi kapsamında ders saatleri dışında gönüllü araştırmacı olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

14/b- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli Doç. Dr. Murat ÇUHADAR’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38. Maddesi uyarınca Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yapay Sinir Ağları ve Ekonometri Yöntemlerle Antalya İli Dış Turizm Talebinin Analizi Konulu: Modelleme Tahmin ve Öngörüler Araştırma Projesi”, kapsamında ders saatleri dışında proje yürütücüsü olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

14/c- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli Doç. Dr. Murat ÇUHADAR’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38. Maddesi uyarınca Antalya Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin (POYD) “Turizm Fakültesi mezunlarının Turizm Sektöründe Kalmama Nedenleri: Akdeniz Üniversitesi Örneğinin İncelenmesi” isimli projesi kapsamında ders saatleri dışında proje yürütücüsü olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

14/d- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli Doç. Dr. Murat ÇUHADAR’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38. Maddesi uyarınca Antalya Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği’nin (POYD) “Antalya Yöresindeki 5 Yıldızlı Otellerde İstihdam Sorununun İncelenmesi” isimli projesi kapsamında ders saatleri dışında proje yürütücüsü olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

15- Üniversitemiz Eğirdir Meslek Yüksekokulunda görevli Dr. Öğretim Üyesi Havva Nilgün BUDAK'ın 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7 nci maddesinde yer alan "Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler." hükmü doğrultusunda Göller Bölgesi Teknokentinde kurulu olan "Fermante Gıda Ambalaj Eğitim Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi"nde hafta sonları ve mesai saatleri dışında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

16- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Mevlüt GÜNAL'ın, TÜBİTAK "Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı" kapsamında "Ruminant Rasyonlarına Doğal Yem Katkı Maddesi İlavesinin Besin Madde Kullanımı ve Sera Gazları Salınımı Üzerine Etkisi-Öglena Örneği" başlıklı projesini Japonya-Obihiro'da Department of Life and Food Sciences-Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine'de yürütmek üzere, 01 Ağustos 2018 - 01 Ağustos 2019 tarihlerinde 1 (bir) yıl süreyle yurtdışı masrafları TÜBİTAK-BİDEB 2219 nolu projeden karşılanarak (yolluksuz-yevmiyesiz, yurtiçi maaşlı) 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 5 inci maddesinin (a) bendi uyarınca Japonya'ya görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

17- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim görevlisi kadrosunda olan, Öğr. Gör. Aydın KARABULAK'ın 11-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Vienna University-Vienna/Austria'da düzenlenecek olan "8th International Conference of Strategie Research on Scientific Studies and Education" isimli kongrede bildiri sunmak için yolluk, yevmiye ve katılım bedeli Üniversitemiz Bütçesinden ödenmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

18- Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun çerçevesinde10.08.2016 tarih ve 29797 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Hükümlerine göre Proje Yöneticisi olarak 2547 sayılı kanunun 58.Maddesinin k bendine göre görev alacaktır. Öğretim Üyemizin Proje Yöneticisi olarak görev alabilmesi için " ARGE Tasarım ve Yenilik Projeleri Faaliyetleri Değerlendirme Formunun" birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

19- Üniversitemiz Rektörlüğü öğretim elemanı kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi gereğince görevlendirilen veya Rektörlüğümüzde görev yapan ekli listede adı soyadı, görev süresinin bitiş tarihi ve görevli olduğu birimin görev süresi uzatma süreleri ile durumları yazılı personellerin 2547 sayılı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca görev sürelerinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

20- Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Duygu KÖSE' nin İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programında tamamlamış olduğu "Isparta Tarihi Kent Merkezi İçin Sağlıklılaştırma Önerisi" adlı yüksek lisans tezinin kitap haline getirilerek Üniversitemiz kültür yayını olarak basılan kitabı için yazara ödenecek telif ücretinin 5.210,40TL (beşbinikiyüzdoksanTL, kırk kuruş) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

21- Üniversitemiz Güzel Sanatları Fakültesi Öğretim Görevlisi Zerrin KARTAL ile Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ’in birlikte hazırlamış olduğu Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2014 yılında 1. Baskısı yapılan “Isparta Yöresel Kadın Giysileri” adlı kitabın 2. Baskısının Üniversitemizin kültür yayını olarak 1000 (bin) adet basımına oy birliği ile karar verildi.

22- Üniversitemiz Eğitim Fakültesinde görev yapmakta iken 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere Anadolu Üniversitesine kadrosu geçici olarak tahsis edilen, ÖYP araştırma görevlisi Esra BARUT’un statüsünün 2547 sayılı kanunun 50/d maddesinden 33/a maddesine dönüştürülmesi ve geçici olarak tahsis edilen kadrosunun Üniversitemize geri iade edilmesi talebinin reddine oy birliği ile karar verildi.

23- Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeynep Banu SEYDİM, Prof. Dr. Atıf Can SEYDİM, Doç. Dr. Tuğba KÖK TAŞ'ın 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi gereğince, Göller Bölgesi Teknokenti'nde Danem Süt ve Süt Ürünleri Amb. Gıda Eğt. Dan. ve Tic. Ltd. Şti.'nde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince onay tarihinden itibaren 12 ay süre ile görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

24- Mühendislik Fakültesinin 27.02.2018 tarih ve 348/18 nolu Fakülte Yönetim Kurul Kararı ile uygunluğu bildirilen Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa KUŞÇU'nun, 09 Haziran 2018 tarihinde yaş haddinden emekli olacağından dolayı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 30. maddesine ilave edilen ''Geçici 55 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, yaş haddini dolduracakları tarihten önce başvurmuş olup, sözleşme tarihi itibarıyla öğretim üyesi kadrolarında bulunanlardan Yükseköğretim Kurumlarınca belirlenen bölüm ve programlarda görevlerinde kalmalarında fayda görülenler, Yükseköğretim Kurumunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile emeklilik yaş hadlerini doldurdukları tarihten itibaren, yetmiş beş yaşını geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanıncaya kadar birer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler" denildiğinden, Prof. Dr. Mustafa KUŞÇU’nun 09 Haziran 2018 tarihinden itibaren Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalında sözleşmeli öğretim üyesi olarak 1 (bir) yıl süre ile çalıştırılmasının uygunluğuna ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

25- Üniversitemiz birimlerinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek akademik ilan için, Üniversitemizin çeşitli birimlerinde boş bulunan kadroların karşısında gösterilen anabilim dallarına tahsisi ile söz konusu kadrolara 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanma izni alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 04.06.2018
Okunma Sayısı: 2627
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!