Süleyman Demirel Üniversitesi

Sözleşmeli Personel 4/B Alımı Sonuçları

Üniversitemiz Hastanesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 07.05.2018 tarihli Sabah Gazetesinde ilan edilen pozisyonlara müracaatlarla ilgili sonuçlar açıklanmıştır. Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere asil kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 12.06.2018 Salı günü saat 16.30'a kadar Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi itibariyle evrakını teslim etmeyen asil kazananların müracaat etmemesi halinde ve aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazanan adaylar sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Aslı görülmek şartıyla kurumumuz tarafından onaylanabilir.)

2-Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Raporu.

3-2016 KPSS sınav sonuç belgesi. (İnternet çıktısı.)

4-Askerlik terhis belgesi veya askerlik durum belgesi, (Erkek adaylar için)

5-Adli sicil belgesi.

6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından temin edilebilir. Bilgisayarda hazırlanıp, tek sayfa halinde 3 nüsha olarak düzenlenecektir,)

7-Vesikalık fotoğraf, (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş.)

Başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız

Hemşire (lisans) sözleşmeli personel alım sonucunu görmek için tıklayınız

Hemşire (ortaöğretim) sözleşmeli personel alım sonucunu görmek için tıklayınız

Diğer sağlık personeli(anestezi) alım sonucunu görmek için tıklayınız

Diğer sağlık personeli(radyoloji) alım sonucunu görmek için tıklayınız

Diğer sağlık personeli(laboratuvar) alım sonucunu görmek için tıklayınız

Diğer sağlık personeli(radyoterapi) alım sonucunu görmek için tıklayınız

Diğer sağlık personeli(fizik tedavi) alım sonucunu görmek için tıklayınız

 

 

 

Yayın Tarihi: 29.5.2018
Okunma Sayısı: 14845
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık