Süleyman Demirel Üniversitesi

Yedeklerden Sözleşmeli Personel (4/B) Alımı İlanı

Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilmek üzere 07.08.2017 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanan sözleşmeli personel (4/B) alımı ile ilgili ilana müracaat eden adayların başvuruları 24.08.2017 tarihinde toplanan inceleme komisyonunca incelenmiş, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan sıralamaya göre  ilanımızdaki niteliklere uygun olan ellibeş (55) adet pozisyona asil olarak kazananlar; Üniversitemiz internet sayfasında 25.08.2017 tarihinde ilan edilmiş ve ilgililere 15.09.2017 tarihine kadar sözleşme imzalamak üzere Üniversitemize istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat etmeleri duyurulmuştur.

Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1’nci sıradaki bir (1) adet hemşire pozisyonu için çağrılan yedeklerden atanmaya hak kazanan Meltem KAYAN’ın atanmak üzere müracaat etmemesi nedeniyle bir (1) adet hemşire (sözleşmeli personel) pozisyonu boş kalmıştır.

Bu nedenle 1’nci sıradaki hemşire pozisyonundan boş kalan bir (1) adet hemşire pozisyonu için yedek olarak sıralamaya giren Merve CAN’ın çağrılmasına karar verilmiştir. Hizmet sözleşmesini imzalamak üzere yedek olarak kazanan adı geçenin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 15 Mayıs 2018 Salı günü saat 17.30’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi. (Aslı görülmek şartıyla 

    kurumumuz tarafından onaylanabilir.)

2-Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

3-2016  KPSS sınav sonuç belgesi. (İnternet çıktısı.)

4-Askerlik terhis belgesi veya askerlik durum belgesi. (Erkek adaylar için)

5-Adli sicil belgesi.

6-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından temin edilebilir. Bilgisayarda hazırlanıp, tek sayfa halinde 3 nüsha olarak düzenlenecektir.)

7-Vesikalık fotoğraf. (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş.)

8-Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından temin edilebilir. Arkalı önlü çıkarılacaktır.)

Başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayınız

Yayın Tarihi: 3.5.2018
Okunma Sayısı: 2118
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık