Yönetim Kurulu Kararları Top. No:713

Toplantı Tarihi: 10/04/2018

Toplantı No     : 713

1- Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Şenol GÜLMEN’in, 2547 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince Isparta Şehir Hastanesinde açık kalp cerrahisi operasyonların yapmak üzere Isparta Şehir Hastanesi Başhekimliği ve Doç. Dr. Şenol GÜLMEN tarafından belirlenecek program dahilinde görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Rektörlük okutman (2547 sayılı Kanunun 7100 sayılı değişik Kanunla öğretim görevlisi) kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevli Okutman Ali Erten TENDERİS’in 2547 sayılı Kanunun 32. Maddesi uyarınca 01.01.2018 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile görev süresinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz uzman (2547 sayılı Kanunun 7100 sayılı değişik Kanunla öğretim görevlisi) kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca Uzman Serdar DURAN’ın, 30.06.2017 tarihinden itibaren Uzman Hüseyin Taner GÖKMEN’in, 13.10.2017 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile görev sürelerinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz uzman (2547 sayılı Kanunun 7100 sayılı değişik Kanunla öğretim görevlisi) kadrosunda olup, 2547 sayılı Kanunun 33/e maddesi uyarınca Uzman Pembe CANDOĞAN’ın, 16.03.2018 tarihinden itibaren Uzman Hakan CANDOĞAN’ın, 16.03.2018 tarihinden itibaren 2(iki) yıl süre ile görev sürelerinin uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Doç. Dr. Gülsüm ÇAMUR DUYAN’ın, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02.05.2018
Okunma Sayısı: 2645
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!