Süleyman Demirel Üniversitesi

Senato Kararları Top. No: 488

Toplantı Tarihi: 08/03/2018

Toplantı No     :488

1/A- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında uzaktan öğretim yoluyla eğitim vermek üzere Bilgisayar Teknolojileri bölümü bünyesinde Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programının açılması ve 100 (yüz) öğrenci alınmasına konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/B- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında uzaktan öğretim yoluyla eğitim vermek üzere Pazarlama ve Reklamcılık bölümü bünyesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının açılması ve 100 (yüz) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/C- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında uzaktan öğretim yoluyla eğitim vermek üzere Pazarlama ve Reklamcılık bölümü bünyesinde Medya ve İletişim Programının açılması ve 100 (yüz) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/D- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında uzaktan öğretim yoluyla eğitim vermek üzere Pazarlama ve Reklamcılık bölümü bünyesinde Marka İletişimi Programının açılması ve  100 (yüz) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

1/E- Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında uzaktan öğretim yoluyla eğitim vermek üzere Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü bünyesinde Sosyal Hizmetler Programının açılması ve 100 (yüz) öğrenci alınmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

2- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini asaleten yürütmekte olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER’in 12/01/2018 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle Göller Bölgesi Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10. maddesi hükmü uyarınca Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER’in yeniden görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Üniversitemiz Rektörlüğü Bünyesinde bulunan Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini asaleten yürütmekte olan Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kubilay TAŞDELEN’in 28/08/2017 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10. maddesi hükmü uyarınca Yrd. Doç. Dr. Kubilay TAŞDELEN’in yeniden görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde bulunan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini asaleten yürütmekte olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim ÜÇGÜL'ün 23.01.2018 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 4. maddesi hükmü uyarınca Doç. Dr. İbrahim ÜÇGÜL'ün yeniden görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemiz Rektörlüğü Bünyesinde bulunan Motorlu Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü asaleten yürütmekte olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hakkı AKÇAY’ın 22/01/2018 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle Motorlu Taşıtlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8. maddesi hükmü uyarınca Prof. Dr. İsmail Hakkı AKÇAY’ın yeniden görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Mali Perspektif Dergisi (Suleyman Demirel University The journal of Fiscal Perspective) adında, İngilizce ve Türkçe yayın dillerinde, Nisan ve Ekim Aylarında yılda iki defa, yalnızca elektronik olarak DergiPark Akademik Sistemi (http://dergipark.gov.tr/) üzerinden hakemli derginin yayımlanmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Üniversitemiz Kalite Komisyonu üyelerinin belirtilen şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu üyelerinin (Prof. Dr. Murat OKCU, Prof. Dr. Serdal TERZİ ve Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU) görev sürelerinin dolmasından dolayı, Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kuruluna öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Mehmet GÜRDAL, Prof. Dr. Serdal TERZİ ve Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU’nun görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü bünyesinde; Üniversitemiz ile “Nizhyn Gogol Devlet Üniversitesi” (Ukrayna) arasında imzalanıp Türkçe-İngilizce-Ukraynaca olarak hazırlanan İkili İşbirliği Protokolünün birimden geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

10- Mühendislik Fakültesi Disiplin Kurullarında Profesörlerle ilgili konuların görüşülmesi esnasında salt çoğunluğun sağlanabilmesi amacıyla 2547 sayılı Kanunun 53/E maddesi uyarınca öğretim üyelerinden Prof. Dr. Reşat SELBAŞ, Prof. Dr. Atila GÜL, Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK ve Prof. Dr. Yasin TUNCER’in Mühendislik Fakültesi Disiplin Kurulunda görev yapmak üzere üye olarak görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11-          Üniversitemizi Üniversitelerarası Kurul’da temsil etmek üzere; Üniversitelerarası Kurul Temsilciliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 11' inci maddesinin a fıkrası uyarınca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU’nun görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

12/a- Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığınca, Dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Devlet Sanatçımız Suna KAN'a, Türkiye ve dünyadaki birçok müzik icracısının/eğitimcisinin sanat ve eğitim yaşantılarında rol model olması, ulusal boyutta da klasik batı müziğinin tanınması konusunda bir icracı olarak öncü rol oynaması, yurt dışında ise adeta bir kültür ve sanat elçisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yenilikçi, çağdaş, bir vizyonu olduğunu en etkili şekilde göstermiş olması nedeniyle, kendisine, Fahri Doktora unvanı verilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

12/b- Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanlığınca; 1986 Uluslararası IRCICA hat yarışmasında dünya birincisi olan, milletlerarası hat yarışmalarında jüri üyelikleri yapan yurt içi, yurt dışı birçok sergiye iştirak ederek eserleri ile ufuk veren, bilhassa celi yazılarında kullandığı renkli ve şeffaf mürekkeplerle bütün kalem hareketlerini ortaya çıkararak eserlerine yeni boyut kazandırmış hat sanatında teknoloji ve teknikleri ileri derecede kullanarak yeni bir dönemin öncülüğünü yapmış büyük sanatkar Hattat Mehmed ÖZÇAY’a Fahri Doktora unvanı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12/c- Orman Fakültesi Dekanlığınca, “Dünyada gezilmeye ve görülmeye değer ne varsa geziyorum" diyerek, Dünyanın farklı köşelerinden farklı yaşam tarzlarını ekrana getiren; şehir hayatının yanı sıra doğal yaşamları, eşsiz doğa manzaralarını bizlere taşıyarak, doğa ile bağı kopmuş, elektronik çağı yaşayan teknolojinin ve kentleşmenin yapay ve karmaşık dünyasında kaybolmuş günümüz insanına akranlarıyla değil ekranıyla oynayan günümüz çocuklarına doğa, çevre ve farklı tarih ve kültürleri tanıma aşkını yeniden kazandırmaya çalışan Özlem TUNCA ESİRGENÇ'e Anadolu ve Dünya coğrafyasını tanıtımı ve farklı toplumlarının kültürlerini aktarılmasına yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı Toplumsal Katkı Ödülü verilmesi teklifinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

13/a- Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu’nun Yaşlı Bakımı programına 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında I. öğretime 40 (kırk) öğrenci alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

13/b- Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu’nun Bilgisayar Teknolojileri bölümü bünyesinde bulunan Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı I. öğretime 50 (elli) öğrenci alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

14/a- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu’nun Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programına 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında I. öğretime 30 (otuz) öğrenci alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

14/b- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu’nun Ulaştırma Hizmetleri Bölümü bünyesinde bulunan Uçak Teknolojisi programına 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında I. öğretime 20 (yirmi) öğrenci alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

14/c- Keçiborlu Meslek Yüksekokulu’nun Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesinde Hava Lojistiği programı I. öğretiminin açılmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

15- Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun Tasarım Bölümü bünyesinde Moda Tasarımı programına 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında I. öğretime 20 (yirmi) öğrenci alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

16- Eğitim Fakültesinin 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında,

a)- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına bağlı olarak Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının açılmasına,

b)- Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına 30 (otuz) öğrenci alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

17- Eczacılık Fakültesinin 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında,

a)- Eczacılık Fakültesi Lisans Programının açılmasına,

b)- Eczacılık Fakültesi Lisans Programına 20 (yirmi) öğrenci alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

18- Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde bulunan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı I. öğretimine 20 (yirmi) öğrenci alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

19- Sağlık Bilimleri Fakültesinin 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Hemşirelik II. öğretim programına öğrenci alımının durdurulmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

20- Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Otomotiv Mühendisliği Lisans programının 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında, a)- Otomotiv Mühendisliği bölümüne dönüştürülmesine (Otomotiv Mühendisliği Bölümünün kurulması) ve Otomotiv Mühendisliği II. Öğretim Lisans programının açılmasına,

b)- Otomotiv Mühendisliği II. Öğretim Lisans programına 40 (kırk) öğrenci alınmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

21- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde,

a)-İslam İktisadı ve Finansı Bölümünün açılmasına,

b)-bu bölüm bünyesinde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalının açılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

22- Üniversitemiz bünyesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasının uygunluğuna, adı geçen Merkez Yönetmeliğinin ise ekteki şekliyle kabulüne, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

23- Üniversitemiz bünyesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasının uygunluğuna, adı geçen Merkez Yönetmeliğinin ise ekteki şekliyle kabulüne, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

24- Üniversitemiz bünyesinde Süleyman Demirel Üniversitesi Asya ve Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasının uygunluğuna, adı geçen Merkez Yönetmeliğinin ise ekteki şekliyle kabulüne, konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Yayın Tarihi: 8.3.2018
Okunma Sayısı: 2348
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Yukarı çık