Yönetim Kurulu Kararları Top. No:709

Toplantı Tarihi: 01/03/2018

Toplantı No     : 709

1- Doç. Dr. Cengiz ÖZELin, Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi  İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Doç. Dr. Ahmet KABUL'ün, Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi  Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerji Yönetimi ve Verimliliği Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Doç. Dr. Hasan SOYUPEK’in, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi  Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Doç. Dr. Melek USAL’ın, Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2017 Yılı Güdümlü Proje Destek Programı kapsamında Üniversitemiz adına “Gül ve Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı” başlıklı bir güdümlü proje başvurusu sunulmasına ve başvurunun başarılı olması durumunda projenin uygulanmasına, sunulan projeye ilişkin olarak her türlü taahhütte bulunmaya, Üniversitemizi temsile, ilzama ve proje ve sözleşmeye ilişkin belgeleri imzalamaya “Yrd. Doç. Dr. Sabri ERBAŞ”ın yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Güncelleme Tarihi: 21.03.2018
Okunma Sayısı: 2411
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!