Yönetim Kurulu Kararları Top. No:708

Toplantı Tarihi: 14/02/2018

Toplantı No     : 708

1- Doç. Dr. Deniz YILMAZ’ın, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2- Doç. Dr. Metin MÜJDECİ’nin, Üniversite sitemiz Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Doç. Dr. Mehmet EKER’in, Üniversitemiz Orman Fakültesi  Orman Mühendisliği Bölümü Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

4- Doç. Dr. Yıldırım ATAYETER’in, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi  Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

5- Doç. Dr. Ümit ARKLAN’ın, Üniversitemiz İletişim Fakültesi  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/1- Doç. Dr. Özlem Selçuk KUŞÇU’nun, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojileri Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/2- Doç. Dr. Ömer TÜRKMENOĞLU’nun Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Anasanat Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/3- Doç. Dr. Yüksel PİRGON’un Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Anasanat Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

6/4- Doç. Dr. Kenan Oğuzhan ORUÇ’un İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Yöneylem Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

7- Doç. Dr. Ramazan KAZAN’ın, Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi  Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

8- Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cahit BALABANLI’nın Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca 3 (üç) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Üniversitemiz Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet SALTAN ve Doç. Dr. Ayhan GÖSTERİT’in Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yenilenecek olan KUSİ çalışma grubunda yer almak üzere asil üye olarak Doç.Dr. Ayhan GÖSTERİT ve yedek üye olarak Prof. Dr. Mehmet SALTAN’ın Yükseköğretim Kanununun 38’inci ve 39’uncu maddeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Birol ÜNER’in Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 2547 Sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16’ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi uyarınca Arnavutluk Uyruklu Erjada PROGONATİ’nin yabancı uyruklu sözleşmeli personel (yardımcı doçent) olarak 02/01/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle çalıştırılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

12/1- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Hatice BÖLÜKBAŞI'nın Gazi  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalında doktora programına devam etmesi üzerine,  2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ve "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"  uyarınca kadrosunun geçici olarak adı geçen Üniversiteye aktarılmasına Adı geçenin lisansüstü eğitim yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 35'inci maddesi uyarınca kadrosunun geçici olarak Gazi Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12/2- Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Gamze Pelin AKSOY'un Fırat  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans programına devam etmesi üzerine,  2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ve "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"  uyarınca kadrosunun geçici olarak Fırat Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12/3- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Mehmet DURAY'ın Pamukkale  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora programına devam etmesi üzerine,  2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ve "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"  uyarınca kadrosunun geçici olarak  Pamukkale Üniversiteye aktarılması ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12/4-Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Betül BAYRAK'ın Marmara  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında doktora programına devam etmesi üzerine,  2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ve "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"  uyarınca  kadrosunun geçici olarak  Marmara Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12/5- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Ayşe Sevim AKBAY'ın Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora programına devam etmesi üzerine,  2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ve "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"  uyarınca  kadrosunun geçici olarak  Hacettepe Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12/6- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Filiz SALMAN'ın Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalında doktora programına devam etmesi üzerine,  2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ve "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"  uyarınca kadrosunun geçici olarak  Ankara Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12/7- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. Merve KARAPINAR'ın Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında doktora programına devam etmesi üzerine,  2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ve "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"  uyarınca kadrosunun geçici olarak  Hacettepe Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

12/8- Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ÖYP Arş. Gör. İlknur ATASEVER'in Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora programına devam etmesi üzerine,  2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 35'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi ve "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar"  uyarınca kadrosunun geçici olarak  Hacettepe Üniversitesine aktarılmasına ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

13- Üniversitemiz Rektörlük uzman kadrosunda olup 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görevli Uzman Hatice KARANFİL’in 2547 sayılı Kanununun 33'üncü maddesi uyarınca görev süresinin 09/02/2018 görev süresi bitiş tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle 09/08/2018 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.

14- Üniversitemiz Araştırma İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Eğitim Öğretim İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Yönetim Sistemi İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Stratejik Plan İzleme ve Yönlendirme Komisyonu üyelerinin belirlenmesi konusu görüşüldü.

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 21.03.2018
Okunma Sayısı: 2239
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!