Yönetim Kurulu Kararları Top. No:707

Toplantı Tarihi: 31/01/2018

Toplantı No     : 707

1- Doç. Dr. Mustafa CALAPOĞLU’nun, Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında boş bulunan Profesör kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/1- Doç. Dr.Demet YILMAZ’ın, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojileri  Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/2- Doç. Dr. Bülent ÇETİN’in, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/3- Doç. Dr. Serdar SEZER’in, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/4- Doç. Dr. Meliha Oktav BULUT’un, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Bilimleri Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

2/5- Doç. Dr. Meltem KARATLI İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalında boş bulunan Doçent kadrosuna atanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

3- Personel Dairesi Başkanlığının 18/01/2018 tarihli ve 97620747-903.02-E.15505  sayılı yazısı ve ekinde bulunan dosyalarının 13/12/2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İnternet Sayfasında yayınlanan  Üniversitemiz Rektörlüğü Uzman Kadrolarına müracaat eden ve 03/01/2018 tarihinde yapılan giriş sınavında başarılı olan aşağıda adı- soyadı, ünvanı, kadro derecesi belirtilen adayların 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile Rektörlüğümüz bünyesinde boş bulunan Uzman kadrolarına atamalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Üniversitemizce 28/12/2017 tarihinde Hürriyet Gazetesine verilen ilana göre münhal bulunan bölüm ve anabilim dalındaki Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuran adayın eserlerini ve bilimsel çalışmalarını incelemek üzere aşağıda belirtilen jürinin teşkiline oy birliği ile karar verildi.

5- Üniversitemizce 18/12/2017 tarihinde Hürriyet Gazetesine verilen ilana göre münhal bulunan bölüm ve anabilim dallarındaki Profesör kadrolarına atanmak üzere başvuran adayların eserlerini ve bilimsel çalışmalarını incelemek üzere aşağıda belirtilen jürinin teşkiline oy birliği ile karar verildi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 21.03.2018
Okunma Sayısı: 2011
Yayınlayan: Kurumsal İletişim Merkezi
Bu İçeriği Paylaş!